Hubert Ripka

česká, 1895 - 1958

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval historii a filozofii v Praze na Karlově univerzitě. Nejprve nastoupil do archivu ministerstva národní obrany, pak se rozhodl pro dráhu žurnalisty. Psal do deníků podporujících názorovou linii pražského Hradu - deníků Národní osvobození a Lidové noviny (od roku 1930). Ve svých příspěvcích usiloval o podporu zlepšování vztahů se Sovětským svazem. V roce 1935 se stal členem Československé strany národně socialistické.
Po Mnichovské dohodě v roce 1938 i s rodinou emigroval a začal organizovat čs. zahraniční odboj. Nejprve v pařížském Národním výboru, po kapitulaci Francie byl aktivní pracovník zahraničního odboje ve Velké Británii a působil jako státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí v exilové vládě v Londýně.
Do osvobozeného Československa se vrátil 17. května 1945. Byl členem Československé strany národně socialistické (ČSNS) a za ní se stal poslancem Národního shromáždění a československým ministrem zahraničního obchodu v letech 1945 až 1948.
V únoru 1948 byl mezi ministry, kteří podali demisi a zanedlouho emigroval podruhé. Žil ve Velké Británii, Francii a USA, kde se zapojil do činnosti krajanských a exilových organizací. V Paříži se stal zástupcem Rady svobodného Československa. a spolu s Františkem Kovárnou vydával Zpravodaj čs. emigrace. Zemřel 7. ledna 1958 v Londýně. V roce 1991 byl in memoriam vyznamenán Řádem T. G. Masaryka II. třídy.

Zdroj životopisu: www.wikipedia.org

Populární autoři: