Hans von Greiffenberg životopis

německá, 1893 - 1951

Životopis

Byl německý důstojník , poslední generál pěchoty ve druhé světové válce.
Od srpna 1932 do října 1933 navštěvoval školu amerického velení a generálního štábu ve Fort Leavenworth a 1. října 1932 byl povýšen na majora . Po dalším pobytu na ministerstvu obrany, byl v listopadu 1934, první důstojník generálního štábu (Ia) jmenován Wehrkreiskommando IV, ve kterém místě se v červnu 1935, podplukovník byl povýšen. V říjnu 1936 převzal rok, 1. prapor 103. pěšího pluku, než byl převelen na Akademii Wehrmacht . Po povýšení na plukovníka v lednu 1938 byl na začátku února jmenován vedoucím odděleníGenerální štáb armády převeden. V srpnu 1939 se stal náčelníkem operačního oddělení generálního štábu. 1. srpna 1940 byl v této pozici povýšen na generálmajora .
Od ledna do května 1941 byl náčelníkem generálního štábu 12. armády , s níž se účastnil balkánské kampaně. Za to mu byl 18. května 1941 vyznamenán Rytířským křížem Železného kříže . Následně byl jmenován náčelníkem generálního štábu armádní skupiny B , později přejmenován na Armádní skupinové centrum , pod polním maršálem Fedorem von Bockem , se kterým se účastnil ruské kampaně. V dubnu 1942 opustil tuto funkci, aby se připravil na plánovanou letní ofenzívu jako náčelník štábu „štábu Antona“ a „pobřežního štábu Azov“. Současně se stal generálporučíkem. Ve formaci armádní skupiny A 7. července 1942 byl pak náčelníkem štábu této armádní skupiny, která byla pod velením polního maršála Wilhelma Lista a měl se zúčastnit „ Fall Blue “ na Kavkaze . V červenci 1943 byl z tohoto postu odvolán a převeden do Führerreserve .
V říjnu 1943 následovala jeho reaktivace jako vojenského atašé na německém velvyslanectví v Budapešti . Po německé okupaci Maďarska byl 1. dubna 1944 jmenován se současným povýšením na generála pěchoty na zplnomocněného generála německé Wehrmachtu v Maďarsku. Tento post si ponechal, krátce před koncem války byl vězněn USA , z nichž byl 30. června 1947 propuštěn. Poté působil až do své smrti v roce 1951 v bývalém náčelníku štábu armády „Kontrolní skupina“ německé sekce Franz Halder zuarbeitenden„Historická divize“ americké armády , ve které více než 300 bývalých vysoce postavených důstojníků Wehrmachtu vytvořilo 2500 operačních studií o válečné historii. (zdroj životopisu: www.mlp.cz, https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_von_Greiffenb)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.