Hana Tonzarová životopis

česká, 1973

Životopis

Hana Tonzarová, Th.D. je duchovní Církve československé husitské. Po studiu na Husitské teologické fakultě UK v Praze byla v roce 1996 vysvěcena na kněze Církve československé husitské. Na téže fakultě pak absolvovala i doktorské studium teologie, kde dnes působí na katedře biblistiky. Ve vedení církve se věnuje ekumenickým vztahům i vztahům církve a veřejnosti. Mimo to i nadále vykonává jako farářka pastorační a kazatelskou službu. V Příbrami, kde po vysvěcení sloužila se svým dědečkem farářem Božovským, vede Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Je vdaná. Její manžel David Tonzar je pražským biskupem Církve československé husitské. (zdroj životopisu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/313)

Ocenění