Hana Krejčí životopis

česká, 1974

Životopis

MUDr., PhD. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Publikace z oboru diabetologie. (zdroj životopisu: medvik.cz)

Ocenění