Giovan Battista Giraldi životopis

italská, 1504 - 1573

Životopis

Přezdívaný Cinzio. Ferrarský tajemník vévodů z Este a profesor filozofie a humanistické kultury na univerzitách ve Ferraře a později v Turíně a v Pavii. Jeho dílo je dokladem mravního pokrytectví bez uměleckého posvěcení jako následku ovzduší protireformace. Roku 1963 vydal, ale začal skládat mnohem dříve, jakýsi „Antidekameron“, tj. umravněný Dekameron, Ecatommiti, Sto povídek (ve skutečnosti je jich 113), které měly ukázat, že nakonec neřest je vždy potrestána a ctnost odměněna. Námětem jsou většinou nedovolené lásky s četnými kluzkými podrobnostmi a s povinným morálním epilogem.

Ocenění