Koupit knihy

George Edward Moore

anglická, 1873 - 1958


Nahrávám...

Životopis

Bol anglický filozof, jeden zo zakladateľov analytickej filozofie; predstaviteľ neorealizmu.

V rokoch 1925 – 1939 pôsobil ako profesor v Cambridgei, počas rokov 1940 – 1944 pôsobil ako hosťujúci profesor v USA. V rokoch 1921 – 1947 vydával časopis Mind.

Jeho najvýznamnejším prínosom do filozofickej diskusie bolo objasňovanie výpovedí ostatných filozofov, a síce takých výrokov, ktoré sa mu zdali byť paradoxné. Podnetom pre filozofovanie sa mu teda nestali problémy sveta alebo vied, ale to, čo o nich vypovedali iní filozofi. Mierou jeho kritiky bol common sense, suma presvedčení, ktoré ľudia už neustále vo svojom každodennom živote považujú za pravdivé.

Jeho obhajoba common sensu proti filozofickým tézam, ktoré mu odporovali, ho viedla neskôr k analýzam významu mienok účinkujúcich v každodennom živote ľudí.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973