Koupit knihy

Gabriela Veselá

česká, 1947


Nahrávám...

Životopis

Narozena 15. února 1947 v Praze. Manžel Jiří Veselý (1932-2009) byl překladatelem z němčiny a ruštiny. Na některých překladech spolupracovali.
Maturovala roku 1966 na střední ekonomické škole v Praze. Poté vystudovala obory angličtina a němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1973 získala titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1983 titul CSc. V roce 1996 získala docenturu na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Od roku 1971 byla odbornou a od roku 1983 vědeckou pracovnicí Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd. Od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se stala roku 1994 - 2004 vedoucí Katedry germanistiky. V současnosti přednáší na Ústavu translatologie.
Od roku 2004 je docentkou na ÚTRL FF UK.

Publikuje časopisecky i knižně díla z oblasti německé literární historie a německo-českých kulturních vztahů. Překládá z němčiny.(zdroj životopisu: https://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/_000003100)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: