František David Krch

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Přední odborník na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a závislostí. Dlouhodobě se zabývá léčbou mentální anoreixe a bulimie a výzkumem v této oblasti.Dále se podílí na pedagogické a osvětové činnosti Psychiatrické kliniky VFN, přednáší v odborném a postgraduálním výcviku k problematice poruch příjmu potravy, zdravé výživy, závislostí a psychoterapie, publikuje v odborném i populárně naučném tisku.

Zdroj životopisu: www.grada.cz

Populární autoři: