Koupit knihy

Frank Ankersmit

nizozemská, 1945


Nahrávám...

Životopis

Je holandský historik a filozof. Pôvodne študoval matematiku a fyziku v Leidene . Po troch rokoch štúdia však musel absolvovať vojenskú službu. Potom začal študovať históriu a filozofiu na univerzite v Groningene . V roku 1981 tu získal doktorát za prácu Naratívna logika: sémantická analýza jazyka historika , historicko-filozofická štúdia o naratívnom prvku v historiografii. V roku 1986 bol vymenovaný do Kráľovskej holandskej akadémie umení a vied . Je zakladateľom a šéfredaktorom časopisu Časopis filozofie dejín , ktorý propaguje striktne filozofický prístup k reflexii historiografie. V roku 1992 bol vymenovaný za riadneho profesora intelektuálnej histórie a filozofie histórie na univerzite v Groningene. Medzi jeho hlavné záujmy, okrem filozofie histórie, patrí politická filozofia, estetika a pojem historickej skúsenosti. Ankersmit bol členom holandskej liberálnej strany VVD ( Ľudová strana za slobodu a demokraciu ) a jedným z autorov liberálneho manifestu, ktorý táto strana predstavila. V roku 2009 ukončil svoje členstvo v tejto strane, pretože sa podľa neho z liberálnej zmenila na neoliberálnu stranu. Ankersmit považuje neoliberalizmus za návrat do stredovekého feudalizmu.(zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996