Evžen Neustupný

česká, 1933 - 2021

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (* 31. října 1933 Praha - 14. ledna 2021) je český archeolog.

Evžen Neústupný je synem rovněž významného českého archeologa Jiřího Neustupného. Studoval v Praze Akademické gymnázium, poté na FF UK prehistorii a egyptologii. Po studiích nastoupil do AÚ ČSAV, nejprve do expozitury v Mostě, posléze přešel na ústřední pracoviště do Prahy. Především v oblasti expozitury provedl řadu (hlavně záchranných) výzkumů (Tušimice - pravěké doly na křemenec, Chabařovice, oblast Komořanského jezera). Jeho původní specializací je neolit a eneolit, časem však se začal věnovat spíše otázkám teoretickým a metodologickým, otázkám datovacích metod, paleodemografii, prostorové archeologii, teorii sídelních areálů a dalším sociálně-demografickým námětům; v řadě témat je jeho působení u nás průkopnické a dlužno říci, že ne vždy (zvláště staršími generacemi badatelů) přijímané s porozuměním.

V roce 1998 založil studium archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se stal vedoucím katedry archeologie a v roce 2002 profesorem. Je zakládajícím členem Asociace evropských archeologů. Ceny za vědeckou práci získal i ve Velké Británii, kde byla publikována řada jeho prací.

* 1952 - 1957 studium prehistorie a egyptologie na Filosofické fakultě University Karlovy (1957 prom. hist.)
* 1957 - 1998 Archeologický ústav ČSAV (později AV ČR) Praha jako vědecký pracovník
* 1966 PhDr.
* 1990 - 1993 ředitel Archeologického ústavu, v té době i místopředseda komory volených zástupců pracovišť ČSAV
* od 1996 pedagogické působení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
* 1998 docent
* 1998 vedoucí katedry Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
* 2002 profesor

Zdroj životopisu: Wikipedie