Koupit knihy

Ernest Zmeták

slovenská, 1919 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Studoval na večerní škole prof. K. Harmose v Komárně. Věnoval se kresbě, grafice, malbě, ilustraci (S. Czambel: Slovenské ľudové rozprávky; Ľ. Podjavorinská: Povesti a balady ad.), monumentálním dílům pro architekturu (opona Státního divadla v Košicích, nejvyšší odměna v soutěži; mozaiky tympanonu Primaciálního paláce v Bratislavě 1957-1959;gobelíny ad.). Patří k zakladateské generaci slovenské tapisérie. Tvorba vyniká smyslem pro věcnost, sumarizací architektury tvarů a vystihnutím jejich vnitřní stavby, k čemuž ho přivedlo poznání malby Cézanna a italského umění trecenta a quatrocenta. V grafickém projevu se ztotožňoval s výrazovou zhuštěností slovenské formy slovenských lidových balad (Slovenské ľudové balady. Nakladateľstvo Orlovský, Bratislava 1948). Základem tvorby bylo realistické zobrazení, rád maloval Oravu. Tvořil pomocí soustavy obrysových linií, založených na kresbě robusního rukopisu, nejčastější je motiv skupiny stromů v krajině (Zázrivá, 1962). Uskutečnil množství cest do zahraničí, nejčastěji pobýval v Itálii. Italská krajina byla silným inspiračním zdrojem, zvěčnil ji v mnoha obrazech. Tato činnost byla in memoriam odměněna cenou provincie Palermo. Byl znalcem a sběratelem starého umění. 1980 byla založena na základě jeho sbírky umění 18. - 20. století Galerie v Nových Zámcích, tuto sbírku evropského umění spolu s manželkou D. Zmetákovou darovali státu.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019