Koupit knihy

Emília Papulová

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Doc. Ing. Emília Papulová, CSc. je docentkou na Katedre manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V prvej polovici 90. rokov pôsobila na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde zastávala funkciu vedúcej Katedry ekonómie a manažmentu a bola členkou Vedeckej rady fakulty. Po niekoľkoročnom pôsobení v bankovej sfére je opäť aktívna v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Medzi jej najvýznamnejšie publikácie patria: Manažérstvo-učebnica pre obchodné akadémie, SPN, v niekoľkonásobnom vydaní Podnikové hospodárstvo a manažment, FEI STU, Bratislava 1994, Manažment, ITA Slovakia, Bratislava 1996, Podniková ekonomika, SPN 1997.(zdroj životopisu: Kniha Podnikanie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: