Elena Chmelová

slovenská, 1920 - 1995

Nahrávám...

Životopis

R. 1931 – 35 študovala na gymnáziu, 1935 – 39 na obchodnej akadémii v Martine. R. 1939 – 41 učiteľka, 1941 – 43 úradníčka, 1943 – 44 redaktorka Národných novín, 1945 – 46 regionálnych novín Turčiansky hlásnik v Martine, 1947 – 59 pôsobila ako redaktorka v bratislavských vydavateľstvách Pravda, Smena a Mladé letá, 1959 – 60 v časopise Kultúrny život, od r. 1960 spisovateľka a prekladateľka v slobodnom povolaní v Bratislave. Literárne činná od r. 1945, autorka kníh Rozpomienky na Slovenské národné povstanie v Turci (1945), Prešporskí kompáni (1958), Dúha nad Vysokou skalou (1958), biografie Martin Benka (1980), románu pre mladých Perica z ostrova (1985). Ťažisko jej literárnych aktivít spočívalo v oblasti literatúry pre deti a mládež. Napísala rozprávky Martin a jeho svedkovia (1948) a Duňa a Don (1950). Po nich nasledovala prozaická knižka V tichej doline je veselo (1953), súbor čŕt, fejtónov, rozprávok a reportáží Rozsutecké poklady (1955). S tvorbou pre deti úzko súvisela aj jej rozsiahla zostavovateľská, upravovateľská a prekladateľská činnosť, knižne vydala 11 titulov zo slov. ľudovej slovesnosti, najmä folklórnych próz (Kozliatka, 1954; Slovenské rozprávky; Zapískal Jánošík, obe 1955; Medovníková chalúpka, 1970; Rozprávky, 1978 a i.). Zo svetovej literatúry voľne prerozprávala základné povesťové diela Zbojník Robin Hood (1965), Kráľ Artuš a jeho družina a Münchhausenove veselé dobrodružstvá (obe 1972); z inonárodných predlôh pripravila rozprávkové knihy Tulenia princezná (1974), Spiaca krásavica, (1976), Indiánske rozprávky, Synovia slnka (obe 1977), Dievčatko v mušli (1983), Rozprávky z perlového ostrova (1988) a i. Prekladala z americkej (W. Disney, W. Faulkner, E. Hemingway a i.), anglickej (J. Conrad, A. J. Cronin, Ch. Dickens, J. Galsworthy, W. Scott), francúzskej (A. Dumas st.) a nemeckej klasickej i súčasnej spoločenskej, detektívnej, dobrodružnej a detskej literatúry (A. Seghersova, H. Thürk, B. Traven a i.). Z angličtiny preložila aj Vatsjajanovu knihu o staroindickom umení lásky Kámasútra (1969), z češtiny obľubené rozprávkové diela B. Němcovej.

Zdroj životopisu: litcentrum.sk