Eduard Rüffer

česká, 1835 - 1878

Nahrávám...

Životopis

Byl německy, česky a francouzsky píšicí publicista a spisovatel, zakladatel časopisu Žižka (1870-1871), jednoho z prvních česky psaných vojenských periodik.
Tento potomek českých pobělohorských emigrantů se narodil v saské Lužici, u města Bad Liebenwerda a během svého bouřlivého mládí bojoval v letech 1860-1861 v řadách Garibaldiho dobrovolníků na Sicílii a v Neapolsku. Poté, co roku 1864 prošel jako válečný korespondent druhou šlesvickou válkou, usadil se trvale v Praze a věnoval se i teorii vojenství.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882