Koupit knihy

David Zimola

česká, 1971


Nahrávám...

Životopis

Mgr. David Zimola se narodil 21. 4.1971 ve Znojmě. Po maturitě na gymnáziu v Jihlavě v roce 1989 odešel do Brna na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity studovat obor Archeologie–historie. Studium ukončil v roce 1996 po úspěšné obhajobě diplomové práce „Středověká Jihlava ve světle archeologických pramenů“. V letech 1996–1998 vykonal civilní služba v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Od roku 1998 je archeologem Muzea Vysočiny v Jihlavě, v roce 2005 se stal vedoucím archeologického oddělení.

Dlouhodobě se specializuje na studium hmotné kultury na Jihlavsku v období vrcholného středověku. Dále se věnuje archeologickým výzkumům městských center, sakrálních objektů, otázkám kolonizace a středověkého osídlení prostoru Českomoravské vrchoviny.

Jeho významnou pracovní činností jsou záchranné archeologické výzkumy na Vysočině se zaměřením na okres Jihlava a město Jihlavu. Je členem České archeologické společnosti.(zdroj životopisu: http://www.jungeuni-waldvierte...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968