David Zimola životopis

česká, 1971

Životopis

Mgr. David Zimola se narodil 21. 4.1971 ve Znojmě. Po maturitě na gymnáziu v Jihlavě v roce 1989 odešel do Brna na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity studovat obor Archeologie–historie. Studium ukončil v roce 1996 po úspěšné obhajobě diplomové práce „Středověká Jihlava ve světle archeologických pramenů“. V letech 1996–1998 vykonal civilní služba v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Od roku 1998 je archeologem Muzea Vysočiny v Jihlavě, v roce 2005 se stal vedoucím archeologického oddělení.

Dlouhodobě se specializuje na studium hmotné kultury na Jihlavsku v období vrcholného středověku. Dále se věnuje archeologickým výzkumům městských center, sakrálních objektů, otázkám kolonizace a středověkého osídlení prostoru Českomoravské vrchoviny.

Jeho významnou pracovní činností jsou záchranné archeologické výzkumy na Vysočině se zaměřením na okres Jihlava a město Jihlavu. Je členem České archeologické společnosti. (zdroj životopisu: http://www.jungeuni-waldvierte...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

David Zimola - knihy

2016  %590 let jihlavské radnice

Žánry autora

Architektura Cestopisy a místopisy Historie

Štítky z knih

Jihlava

Zimola je 0x v oblíbených.