David Janouch životopis

česká, 1967 - 2019

Životopis

Narozen dne 20. 8. 1967 v Praze.
1982–1986 studium na Střední průmyslové Škole Sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší, obor reprodukční kamenosochař.
1986–1992 studium AVU v Praze, 1993 diplomoval u prof. J. Hendrycha v atelieru figurální plastiky.
2014-2016 studium AVU v Praze - Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských u prof. P. Siegla

Zemřel náhle dne 4. 11. 2019. (zdroj životopisu: https://www.sochar.eu/)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.