Koupit knihy

Daniel Patěk

česká


Nahrávám...

Životopis

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., právník. Specializuje se především na právo obchodních korporací, obchodní závazkové právo a právo proti nekalé soutěži. Obchodnímu právu se věnoval jako advokátní koncipient a advokát již od ukončení svého studia v roce 2001. Od roku 2005 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. V roce 2018 na této fakultě obhájil svou habilitační práci a byla mu udělena vědecká hodnost docent (pro obor obchodního práva). Od roku 2019 je vedoucím katedry obchodního práva PF UK.

Na právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval Právo a právní vědu (2001, Mgr.) a Soukromé právo I. (2006, PhD.).
V letech 2004-2010 pracoval jako advokát, dále jako asistent Nejvyššího soudu ČR (2010-2013), od roku 2005 jako asistent na PF UK.(zdroj životopisu: https://www.prf.cuni.cz/en/detail-cloveka/188; https://nielsenlegal.cz/lide/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968