Daniel Adam z Veleslavína

česká, 1546 - 1599

Nahrávám...

Životopis

Daniel Adam z Veleslavína byl humanista, tiskař, překladatel a organizátor literární činnosti.

Daniel Adam z Veleslavína se narodil v měšťanské rodině. Vystudoval pražskou univerzitu. V roce 1568 se stal bakalářem a o rok později mu byl udělen titul Mistra. V letech 1569–76 byl profesorem na pražské univerzitě a přednášel zde
historii.

Jako univerzitní profesor se oženil s dcerou knihtiskaře Jiříka Melantricha z Aventina. Protože se na univerzitní profesory vztahovala povinnost celibátu, musel opustit pražskou univerzitu. V tiskárně svého tchána začal pracovat jako tiskař, brzy se stal jeho nástupcem a později i majitelem.

Pro své smýšlení, aktivity a vzdělání obdržel Daniel Adam šlechtický erb – Pegas s hvězdou ve štítě a nad štítem mezi dvěma křídly hvězdy o šesti rozích, a přídomek z Veleslavína.

Ve své tiskárně vydával Daniel Adam překlady spisů různě filozoficky nebo věroučně zaměřených, například Rukověť a Samotné rozmlouvání duše od Aurelia Augustina, O řízení a opatrování božském od hugenota Jeana de l'Espine, Traktát o opatrování chudých od luterána Andrease Hyperia. Zaměřil se především na vydávání naučné literatury s tématikou historickou, právnickou, lékařskou, sociální, morální a náboženskou. Pro školství vydal i několik slovníků a jazykových učebnic. Šlo většinou o předlohy cizích autorů, z nichž některé sám přeložil a upravil, jiné opatřil předmluvou a u všech se podílel na jejich jazykové úpravě.

Knihy zvané Melantrišky vyšlé z tiskárny Daniela Adama vynikaly nejen výbornou češtinou, ale i mimořádně pěknou typografickou úpravou svědčící o vytříbeném vkusu. Byly vázané v kůži, zdobené zlatými erby, skvěle vybavené ilustracemi předních rytců.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Carl Sagan

1934 - 1996