Czesław Miłosz

polská, 1911 - 2004

Nahrávám...

Životopis

Czesław Miłosz byl polský básník, prozaik, esejista překladatel. Za svou tvorbu získal Miłosz četná polská a zahraniční ocenění, čestné doktoráty a další uznání. V roce 1980 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Czesław Miłosz se narodil v rodině stavebního inženýra. Vystudoval práva a po ročním stipedijním pobytu v Paříži působil v polském rozhlase ve Vilniusu a ve Varšavě. Jako válečný zpravodaj pracoval v Rumunsku. Od roku 1940 byl aktivním účastníkem protiněmeckého odboje. Po skončení války pracoval v diplomatických službách.

V roce 1951 emigroval Czesław Miłosz do Paříže, od roku 1961 přednášel na Kalifornské univerzitě v Berkeley slovanské jazyky a literaturu. Počátkem devadesátých let se vrátil do Polska a žil v Krakově.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905