Cyril Merhout

česká, 1881 - 1955

Nahrávám...

Životopis

Český kulturní historik, památkář a publicista Cyril Merhout byl původně učitel, od r. 1918 působil jako rada ministerstva školství v Praze, v letech 1928–1936 byl přednostou jeho památkového oddělení, od r. 1936 přednosta Státního památkového úřadu. Předseda Klubu Za starou Prahu. Zabýval se především umělecko-historickou topografií, zvláště Malé Strany a pražského okolí (Nový hrad u Kunratic, Jenštejn, Okoř), zasloužil se o záchranu řady pražských památek.

Autor četných populárně historických knih (O dětech českých králů, 1918; Životem vlastenců, 1922; Paláce a zahrady pod Pražským hradem, 1954; O Malé Straně, 1956) a učebnic (Národní čítanka, 1918; Slovenská vlastiveda pre školy ľudové, 1924). Pobýval se na obrazové publikaci Československo (1929).

V roce 1941 vydal soubor Malostranských pověstí. Z dobového propagačního textu:

„Vznikla kniha, která na rozdíl od obvyklých literárních definic si vytváří svůj vlastní a osobitý pojem pověsti a připíná rozmanité zkazky, vzbudivší pozornost nejen starých kronikářů jako Václava Hájka z Libočan či Františka Beckovského, ale i třeba Jana Nerudy a Josefa Svátka, k místům v té podobě, jakou tenkrát měla a k osobám, které skutečně žily. Tak se zrodila zvláštní směs pověstí a pravdy, jež má mnoho dráždivého půvabu. V knize tak ožívají starobylé části naší Prahy, k té části, která je historickou a památkářskou pýchou hlavního města naší vlasti.“

Zdroj životopisu: www.rozhlas.cz