Národní čítanka

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Národní čítanka

prof.chrobak
18.10.2019

Kniha vyšla v roce vzniku samostatného československého státu a tím je do značné míry určen její obsah. Je to soubor různých textů jejichž jednotícím prvkem je národovectví. Jsou zde básně oslavujícící českou minulost, sondy do české historie od pravěku až po C. & K. mocnářství, recenze uměleckých děl českých a (v menší míře) slovenských autorů, úvahy o národě a příslušnosti k etniku, o úloze jednotlivce a státu a podobně; ale například i texty z oblasti národohospodářské. Celek působí dojmem, že mnohé články byly vybrány z dobových časopisů. Některé texty jsou docela zajímavé, avšak řada z nich, zvláště ty o historii, jsou do jisté míry tendenční - například nekritická oslava husitství nebo zásadní odsuzování Rakousko-Uherska, na němž autoři nedokáží vidět nic pozitivního. Je to zajisté dáno étosem doby a nadšením z naplnění tužeb o státní samostatnosti. Když připočteme dnes již do značné míry archaický jazyk, lze ke knize přistupovat spíše jako k pozoruhodné starožitnosti z doby našich pradědečků, nežli jako k serióznímu pramenu historického poznání. Kniha má i audioverzi která byla načtena pod názvem "O národně českém".