Koupit knihy

Christiana Figueres

kostarická, 1956


Nahrávám...

Životopis

Je kostarická diplomatka, ktorá viedla národné, medzinárodné a multilaterálne politické rokovania. V júni 2010 bola vymenovaná výkonnou tajomníčkou Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Počas nasledujúcich šiestich rokov pracovala na obnove procesu vyjednávania o globálnej zmene klímy, čo viedlo k schváleniu Parížskej dohody v roku 2015. V priebehu rokov sa Figueres zaoberala klimatickou zmenou, udržateľným rozvojom, energiou, využívaním pôdy a technologickú a finančnú spoluprácou. V roku 2016 bola kostarickou kandidátkou na post generálnej tajomníčky OSN. Spočiatku bola favoritkou, ale kvôli nedostatočnej podpore sa rozhodla z kandidatúry odstúpiť. Od roku 2017 pôsobí v správnej rade španielskej infraštruktúrnej a energetickej spoločnosti Acciona. Je zakladateľkou skupiny Global Optimism a spoluautorkou knihy The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis. - Budúcnosť, ktorú si vyberieme Ako prežiť klimatickú krízu.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976