Koupit knihy

Branislav Sitár

slovenská, 1946


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský jadrový fyzik a bývalý viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Zaoberá sa jadrovou a subjadrovou fyzikou. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Karel Čapek

1890 - 1938
Wilbur Smith

1933 - 2021