Branislav Sitár životopis

slovenská, 1946

Životopis

Je slovenský jadrový fyzik a bývalý viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Zaoberá sa jadrovou a subjadrovou fyzikou. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Branislav Sitár - knihy

2019  0%Vesmír, hmota a my

Žánry autora

Fejetony, eseje Věda Vesmír

Štítky z knih

Sitár je 0x v oblíbených.