Boris Valníček životopis

česká, 1927 - 2021

Životopis

RNDr. Boris Valníček, CSc., (11. 4. 1927 – 29. 9. 2021) byl český astrofyzik, astronom, vědec, popularizátor vědy v oblasti astronomie a astrofyziky, zakladatel a lídr československého kosmického výzkumu a československé rentgenové astronomie a nositel řady státních a rezortních vyznamenání a veterán odboje 2. světové války.

Narodil se v Jičíně. Po maturitě v roce 1946 na karlínské reálce vystudoval v letech 1946-1950 meteorologii a experimentální fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1950 nastoupil do Astronomického ústavu Československé akademie věd, kde pracoval v oblasti sluneční fyziky a obhájil dizertaci na téma slunečních vlivů v meteorologii. Zabýval se vývojem přístrojové techniky pro pozorování Slunce. Po založení organizace INTERKOSMOS v roce 1967 vedl práce na přípravě československých kosmických experimentů jako vedoucí oddělení kosmického výzkumu Astronomického ústavu ČSAV. Od roku 1992 je v důchodu a působí jako konzultant v oblasti družicových komunikací a přístrojové techniky. Je autorem četných publikací v oboru výzkumu kosmu. (zdroj životopisu: cs.wikipedia.org)

Ocenění