Bohumil Seifert životopis

česká, 1955

Životopis

Narozen 1. 3. 1955 v Praze. Doc. MUDr., PhD. Pediatr, všeobecný lékař, specializuje se na gastroenterologii a vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Do roku 1982 pracoval jako pediatr v Nymburce. Nyní má ordinaci praktického lékaře v Praze-Karlíně. Od roku 1993 působí také jako učitel na Katedře všeobecného lékařství IPVZ, pak na 2. LF UK a od roku 2003 vede Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. PhD. z oboru preventivní medicína (2007). Doc. z oboru hygiena a epidemiologie (2009).
Manželka MUDr. Jarmila, roz. Benešová. (zdroj životopisu: medvik.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.