Benoît Mandelbrot

francouzská, 1924 - 2010 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Benoît Mandelbrot (* 20. listopadu 1924, Polsko) je francouzský matematik a zakladatel fraktální geometrie. Je profesorem matematických věd na Yaleské univerzitě a pracuje pro IBM ve vývojovém středisku Thomase J. Watsona.

Narodil se ve Varšavě v Polsku. Od svých 12 let žil ve Francii. Narodil se v rodině s velkou akademickou tradicí. Jeho matka lékařka a jeho otec Szolem Mandelbrojt byl skvělý pařížský matematik. Jeho rodina opustila v roce 1936 Polsko a odjela do Paříže.

Od roku 1951 Mandelbrot publikoval práce z oblastí teorie informace, ekonomiky a dynamiky kapalin. V roce 1975 Mandelbrot vytvořil pojem fraktál a popsal tyto struktury v „Les objets fractals, forme, hasard et dimension“ (V češtině Fraktály: Tvar, náhoda a dimenze). V tomto díle Benoît Mandelbrot navázal na článek Deux types fondamentaux de distribution statistique (vyšlo česky v roce 1941 ve Statistickém obzoru, r. 22, str. 171-222, pod názvem Přírodní dualita statistického rozložení) českého geografa, demografa a statistika Jaromíra Korčáka z roku 1938.

V roce 1982 Mandelbrot rozšířil a aktualizoval své myšlenky v knize Fraktální geometrie přírody. Toto vlivné dílo přivedlo fraktály do hlavního proudu profesionální i populární matematiky. Přestože Mandelbrot vymyslel slovo „fraktál“, některé objekty představené v The Fractal Geometry of Nature, byly popsány dříve jinými matematiky (paradoxně to byla například Mandelbrotova množina).

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994