Benjamin Constant životopis

francouzská, 1767 - 1830

Životopis

Benjamin Constant, celým jménem Henri-Benjamin Constant de Rebecque, se narodil 25. října 1767, byl francouzským liberálním politikem, spisovatelem, autorem politických a náboženských spisů. Jeho nejslavnějším dílem je částečně autobiografický psychologický román Adolf.

Benjamin Constant se narodil ve švýcarském Lausanne do rodiny s protestantskou tradicí, jeho předkové utekli během náboženských nepokojů v 16. století z Francie do Švýcarska.
Nejprve byl vychováván svými babičkami (jeho matka brzy po porodu zemřela a jeho otec byl vysokým důstojníkem v nizozemské armádě), vzdělání získal na univerzitách v Erlangenu a Edinburghu.
V roce 1794 se seznámil se známou a bohatou Anne Louise Germaine de Stael a jejich vzájemné mnohaleté intelektuální ovlivňování z nich vytvořilo jeden z nejzajímavějších párů své doby. V období Velké francouzské revoluce byl Constant, jako liberál a zarytý odpůrce bonapartismu, nucen utéct z Paříže. Nějaký čas žil v německém Výmaru, kde se setkal s Friedrichem Schillerem a Johannem Wolfgangem Goethem.
Do Paříže se vrátil až roku 1814 za vlády Ludvíka XVIII., postupně se začal prosazovat v liberální žurnalistice a stal se jedním z nejvýznamnějších novinářů své doby. V roce 1819 byl zvolen do poslanecké sněmovny, kde byl znám jako jeden z nejlepších řečníků strany nezávislých, později liberálů. Těsně před svou smrtí byl jmenován i prezidentem státní rady.

Za svého života publikoval Benjamin Constant pouze jeden román, Adolphe (Adolf, 1816). Jedná se o příběh nerozhodného mladíka, prožívajícího milostný románek se starší ženou, jenž má katastrofické následky. Román v ich-formě zkoumá myšlenky a pocity mladého muže, jeho zamilování i následné ochladnutí jeho citů k Elleanoře. Constant nejprve začal novelu psát jako autobiografické vylíčení svých dvou životních lásek, ale s přihlédnutím ke vkusu čtenářů svůj záměr změnil. Konečná verze příběhu je zřejmě založena na vztahu Constanta s Annou Lindsayovou (dochovala se její korespondence, která tuto domněnku potvrzuje).
Benjamin Constant zemřel 8. prosince 1830. (zdroj životopisu: en.wikipedia.org)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.