Avraham B. Jehošua

izraelská, 1936

Nahrávám...

Životopis

Narodil se do rodiny sefardských Židů, žijících již pátou generací v Jeruzalémě. Jeho otec Ja'akov Jehošua byl učenec a spisovatel, zabývající se dějinami Jeruzaléma, zatímco matka Malka Rosilio byla marocká imigrantka, která do mandátní Palestiny přišla roku 1932. Studoval na gymnáziu Rechavja a po nástupu na povinnou vojenskou službu v izraelské armádě sloužil v letech 1954 až 1957 u výsadkářů. Po službě v armádě vystudoval literaturu a filosofii na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po studiu začal učit a žil v jeruzalémské čtvrti Neve Ša'anan.

V letech 1963 až 1967 žil a učil v Paříži a působil jako generální tajemník Světové unie židovských studentů. Od roce 1972 vyučoval srovnávací a hebrejskou literaturu na Haifské univerzitě, kde se stal profesorem.V roce 1975 byl spisovatelem působícím na St. Cross College v Oxfordu. V následujících letech byl hostujícím profesorem na Harvard University (1977), University of Chicago (1988, 1997, 2000) a Princeton University (1992).

Je ženatý a jeho manželka Rivka je klinická psycholožka a psychoanalytička. Společně mají dceru, dva syny a šest vnoučat.


Psaní se začal věnovat již po ukončení své vojenské služby. První kniha povídek Mot Hazaken (The Death of the Old Man) mu vyšla roku 1962. Stal se významnou postavou generace tzv. „nové vlny“ izraelských spisovatelů, kteří se od dřívějších spisovatelů odlišovali zaměřením na jedince a mezilidské vztahy, spíše než na skupinu. Mezi spisovatele, kteří ovlivnili jeho tvorbu Jehošua řadí Franze Kafku, Šmu'ela Josefa Agnona a Williama Faulknera.Harold Bloom ve svém článku pro deník The New York Times srovnává Jehošuu s Faulknerem a zmiňuje jej rovněž ve své knize The Western Canon.

Je autorem devíti románu (kompletní seznam jeho děl můžete najít níže), třech povídkových knih, čtyř divadelních her a čtyř sbírek esejí. Jeho nejvíce uznávaný román Mr Mani je multigeneračním pohledem na židovskou identitu a Izrael prostřednictvím pěti konverzací v průběhu století. Režisér Ram Loevy jej adaptoval na pětidílný televizní pořad. Jeho nejnovější román Friendly Fire se zaměřuje na izraelské rodinné vztahy. V dramatu, které se dějově odehrává mezi Izraelem a Tanzánií Jehošua prozkoumává osobní smutek a hořkost. Jeho díla byla přeložena a vydána ve 28 zemích světa a řada z nich byla se dočkala filmové, televizní, divadelní či operní adaptace.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Avraham_B._Jeho%C5%A1ua

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996