Antonyj Surožskij životopis

ruská, 1914 - 2003

Životopis

Antonyj Surožskij (1914–2003), známý také pod jménem Anthony Bloom, se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo patnáct let; v roce 1939 složil mnišské sliby. Roku 1948 byl vysvěcen na kněze a od roku 1950 se staral o ruskou pravoslavnou obec v Londýně. Jako biskup převzal v roce 1958 zodpovědnost za ortodoxní věřící Velké Británie a Irska. Hodnost arcibiskupa mu byla udělena v roce 1962 a v roce 1963 byl jmenován patriarchálním exarchou pro západní Evropu. V roce 1966 se stal metropolitou, jeho titulárním stolcem byla ruská Surož. Funkci metropolity na vlastní žádost složil v roce 1974, aby se mohl lépe věnovat své pastýřské službě, především těm, kdo za ním chodili jako za duchovním rádcem. Počínaje 90. léty minulého století vešlo jeho dílo do povědomí mnoha křesťanů i ve střední a východní Evropě. Metropolita Antonyj zemřel v pověsti svatosti 4. srpna 2003. (zdroj životopisu: ikarmel.cz)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.