Antonín Holý

česká, 1936 - 2012 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. mult., je český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Lék Viread, který vznikl na základě Holého výzkumů, je v současné době nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS.
V letech 1954 až 1959 vystudoval organickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1960 až 1963 byl vědeckým aspirantem oboru organické chemie na Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) ČSAV v Praze. Od roku 1963 je vědeckým pracovníkem ÚOCHB. V roce 1967 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem, v roce 1983 vedoucím skupiny chemie nukleových kyselin a od roku 1987 stojí v čele oddělení chemie nukleových kyselin.) V letech 1994 až 2002 vykonával funkci ředitele ústavu. Od roku 1976 spolupracuje na vývoji antivirových preparátů s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v belgické Lovani.

V roce 2006 americká farmaceutická firma Gilead Sciences uzavřela s ÚOCHB AV ČR smlouvu zřizující nové společné výzkumné centrum, které se bude věnovat vývoji nových preparátů. Firma rovněž věnuje ústavu ročně 1 100 000 dolarů na výzkum nových léků, z čehož částka 200 000 dolarů je určena výhradně pro Antonína Holého, pro nějž byla zároveň zřízena čestná profesura v oboru medicinální chemie.

Podle databáze Web of Science má Antonín Holý 589 publikací, 11 897 jejich citací a Hirschův index 50. Je také autorem 60 českých i zahraničních patentů. Výsledkem jeho výzkumů je původní český preparát, antiherpetikum Duviragel. Antivirotika vyráběná na základě licence původních objevů Antonína Holého jsou Vistide (působící např. proti viru pásového oparu, viru pravých neštovic či proti virovému zánětu oční sliznice), schválený ve Spojených státech a v Evropské unii v roce 1996, Viread (tenofovir), schválený v USA v roce 2001 pro léčení AIDS a Hepsera schválená v roce 2003 jako lék proti virové hepatitidě B. Kombinace preparátu Viread s emtricitabinem pod názvem Truvada byla schválena v USA v roce 2004.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
George Gamow

1904 - 1968