Antonín Benda životopis

česká, 1892 - 1942

Životopis

Br. Antonín Benda se narodil 5. června 1892 v Praze. Byl profesorem tělocviku na pražských gymnasiích a činným sokolským pracovníkem a činovníkem. Od roku 1921 byl ředitelem Tyršova tělovýchovného ústavu v Praze. Ve své domovské jednotě Sokole Pražském zastával mezi lety 1931 a 1936 místo náčelníka. Na úrovni župy Pražské - Scheinerovy zastával funkci místonáčelníka a vedoucího žáků. Na začátku dvacátých let převzal funkci redaktora časopisu Sokol, kde setrval až do jara 1941, kdy byl časopis zastaven Němci. Byl rovněž členem náčelnictva Československé obce sokolské, v roce 1936 byl zvolen III. místonáčelníkem, později se stal I. místonáčelníkem. Aktivně se zapojil do protinacistického odboje, v létě roku 1941 se s krycím jménem Václav Vorel stal jedním ze čtyř členů Sokolské revoluční rady. Činnost rady byla přerušena již dva měsíce po vzniku. Br. Benda byl 8. října t.r. zatčen během gestapácké akce Sokol, při níž bylo zatčeno přes 1500 sokolských činovníků. Byl krátce vyslýchán a vězněn v Praze, poté byl deportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 27. března 1942 vysílením zemřel. Jeho jméno je vedeno na pamětní desce v Tyršově domě a v Sokole Pražském. (zdroj životopisu: Jan Waldauf, Sokolský věstník, ...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.