Andrej Sándor životopis

slovenská

Životopis

Ing. ANDREJ SÁNDOR - odborník na problematiku elektromagnetickej kompatibility a harmonizácie vonkajšieho prostredia (geopatogénne zóny, elektrosmog).
Je vedoucím pracoviště experimentální psychotroniky při Výzkumném ústavu živočišné výroby Nitra, v Senci u Bratislavy. Jeho původní profese elektroinženýra ve Výzkumném ústavu metrologickém, přesnost při experimentálních měřeních, se mu stala dobrým východiskem při řešení různých opatření na zlepšení kvality fyzikálního prostředí nejen pro hospodářské zvířectvo, ale i pro rostliny a lidi. V Kalifornii z vrtulníku ozařoval přenosným laserem pomerančové plantáže a instaloval „velkoplošné stíniče“, a tak úspěšně omezil škody způsobované na kvetoucích stromech náhlými přízemními mrazy. Pravidelně přednáší o výsledcích svých výzkumů a pokusů na seminářích a na výzkumných pracovištích v mnoha zemích světa, Japonskem začínaje a USA konče.
Vydává knihy, přednáší a přednášky jsou i na CD (zdroj životopisu: http://www.adam-pr.cz/geopatogenni-zony.html)

Ocenění