Andrej Chudoba

slovenská, 1927 - 2014

Nahrávám...

Životopis

Vl. menom Ondrej Hudoba (* 21. november 1927, Malé Krškany - † 21. január 2014, Pukanec) bol slovenský prozaik, básnik a scenárista.
Narodil sa v rodine roľníka a vzdelanie získaval v Leviciach, Krškanoch, Bátovciach, a napokon opäť v Leviciach, kde študoval v rokoch 1945 - 1949 na učiteľskej akadémii. V rokoch 1951 - 1952 pracoval ako učiteľ v Žemberovciach, v rokoch 1952 - 1954 ako robotník-rysovač v Tlmačoch, v rokoch 1954 - 1955 ako pomocný účtovník v Pukanci a v rokoch 1955 - 1959 ako robotník a plánovač v Hodruši-Hámroch. Medzi rokmi 1959 - 1963 sa venoval iba literárnej činnosti. V roku 1963 pracoval znovu ako učiteľ, tentoraz v Pukanci, kde pôsobil až do roku 1990, kedy odišiel do dôchodku, no ostal tam žiť i naďalej. Zomrel v meste Pukanec ako 86 ročný 21. januára 2014.
Svoje prvé literárne pokusy začal uverejňovať už počas učiteľských štúdií v rôznych časopisoch (Mladá tvorba, Tvorba a i.). Knižný debut mu vyšiel v roku 1958 (zbierka básní), debutová próza mu knižne vyšla v roku 1962. V poézii sa venuje písaniu silne citovo zafarbenej prírodnej i ľúbostnej lyriky, ktorá sa nesie v zmysle všelásky. V próze sa jeho tvorba zakladá na vykresľovaní vzťahov medzi mužom a ženou, na láske ako cite i vášni, pričom sa nesnaží ísť do ľudskej podstaty a hĺbky, aby dospel k dramatickým riešeniam, ale venuje sa vykresľovaniu ľudí i citov až do samých detailov. Jeho diela sa odohrávajú väčšinou vo vojnovom a povojnovom období a sú situované do prostredia Levíc a okolia, ktoré dobre pozná z vlastného života.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968