Amar Ibrahim životopis

česká, 1967

Životopis

Z poloviny Čech, z poloviny Peršan. Amar Ibrahim se narodil 2. 4. 1967, vyrůstal a žije v Česku, kde se dlouhodobě snaží ostatní naučit, jak přežít v přírodě.

Ocenění