Koupit knihy

Aharon Barak

izraelská, 1936


Nahrávám...

Životopis

Je izraelský právny filozof, profesor práva na Interdisciplinary Center v Herzlija, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, Yale Law School a University of Toronto. V rokoch 1975 až 1978 pôsobil ako generálny prokurátor. Následne až do roku 2006 pracoval ako sudca izraelského Najvyššieho súdu, z toho od roku 1995 ako predseda. Z pozície sudcu Najvyššieho súdu sa Barak tvorbou precedensov podieľal na tvorbe sudcovského práva v Izraeli. Aj počas svojho pôsobenia v súdnictve sa sčasti venoval aj akademickej činnosti. Napísal viacero prác o práve, ktoré sa dočkali prekladov do mnohých jazykov.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aharon_Barak)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996