Achim von Arnim

německá, 1781 - 1836

Nahrávám...

Životopis

Karl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim (26. ledna 1781, Berlín - 21. ledna 1831, Wiepersdorf) byl německý romantický básník a prozaik, společně s Clemensem Brentanem hlavní představitel mladšího proudu německé romantiky (Spätromantik), tzv. heidelbergské skupiny romantiků.

Achim von Arnim se narodil roku 1781 v Berlíně. Pocházel z pruské šlechtické rodiny, která měla blízko ke královskému dvoru, neboť jeho otec, Joachim Erdmann von Arnim (1741-1804) byl královským komořím. Matka mu zemřela brzy po narození, a tak byl společně se starším bratrem vychováván svou babičkou z matčiny strany.

Během svých studií práva a přírodních věd na univerzitách v Halle a v Göttingenu se v letech 1798-1801 seznámil s básníky Ludwigem Tieckem a Clemensem Brentanem a po dokončení studií se pod vlivem Goethových a Herderových spisů začal zcela věnovat literatuře. Aby mohl sbírat lidovou slovesnost, cestoval se svým bratrem po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a horní Itálii. Po svém návratu z cest roku 1804 začíná společně se svým přítelem Brentanem připravovat sbírku německých lidových a starých písní Chlapcův kouzelný roh, kterou vydali ve třech svazcích v letech 1806 až 1808. Společně také vydávali roku 1806 v Heidelbergu romantické Noviny pro poustevníky (Zeitung für Einsiedler).

Roku 1811 se Achim von Arnim oženil s mladší Brentanovou sestrou Bettinou (1785-1859), ženou pronikavého intelektu a ohromující aktivity, se kterou měl dva syny. Když mu cenzura prakticky znemožnila žurnalistickou činnost, žil především na svém statku ve Wiepersdorfu a psal prozaické práce, které se vyznačují bohatstvím uměleckého tvaru (překračujícího někdy i hranice logiky pravidel), strhující fantazií poutavých milostných, dobrodružných a strašidelných příběhů i bujným lidovým veselím.

Achim von Arnim zemřel neočekávaně roku 1831 na svém statku ve Wiepersdorfu.


Dílo

* Hollinův milostný život (1802, Hollin's Liebeleben), román,
* Alois a Růžena (1803, Aloys und Rosa), novela,
* Vojenské písničky (1806, Kriegslieder), lyrika,
* Chlapcův kouzelný roh (1806-1808, Des Knaben Wunderhorn), sbírka německých lidových a starých písná (tři díly), kterou Achim von Arnim vydal společně se svým přítelem Clemensem Brentanem. Sbírka čerpá ze soudobého lidového zpěvu, ze starší měšťanské poezie, z tvorby básníků 16.-18. století i z písní kramářských, přičemž její autoři provedli v písních řadu změn, úprav a doplňků. Vedle balad, morytátů, písní historických a legend obsahuje sbírka i kostelní zpěvy, milostnou poezii, písně vojenské, tovaryšské a dětské a další.
* Útěšná samota (1808, Tröst Einsamkeit), knižní podoba Arnimových Novin pro poustevníky',
* Zimní zahrada (1809, Der Wintergarten), prozaický protějšek Chapcova kouzelného rohu, sbírka převyprávěných starších německých lidových povídek,
* Bohatství, vina a pokání hraběnky Dolores (1810, Armuth, Reichthum, Schuld und Busse der Gräfin Dolores), román,
* Halle und Jerusalem (1811), divadelní hra,
* Isabela egytská (1812, Isabella von Ägypten), novela,
* Melika Maria Blainville (1812, Melück Maria Blainville), novela,
* Tři láskyplné sestry a šťastný barvíř (1812, Die drei liebreichen Schwestern und der glückliche Färber), novela,
* Jeviště (1813, Schaubühne), divadelní hra,
* Strážcové koruny (1817, Die Kronenwächter), nedokončený historický román, ve kterém autor zobrazil kulturní a společenský život 16. století v Německu (fragment druhého dílu vydala roku 1854 Bettina von Arnim),
* Paní ze Savernů (1817, Frau von Saverne), dobrodružná povídka,
* Ubytování na faře (1817, Die Einquartierung im Pfarrhause), novela,
* Vánoční výloha (1817, Die Weihnachtsaustellung), novela,
* Polámaný dostavník (1818, Die zerbrochene Postkutsche), novela,
* Šílený invalida na pevnůstce Ratonneau (1818, Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau), novela,
* Kníže Skorobůh a zpěvák Polobůh (1818, Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott), novela,
* Majorátní páni (1820, Die Majoratsherren) novela,
* Venkovský život (1826, Landhausleben), sbírka povídek,
* Papežka Jana (1846, Die Päpstin Johanna), posmrtně vydaná básnická povídka napsaná roku 1813.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973