Učebnice a slovníky

PsychologiePsychologieR. L. Atkinson

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků, včetně nových výsledků výzkumu, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. V knize jsou pokryty hlavní o...více


Tvůrčí psaní pro každéhoTvůrčí psaní pro každéhoM. Dočekalová

Čtenář se naučí psát a pracovat se svým tvůrčím potenciálem, pozná základní novinářské žánry i principy tvorby příběhů, stavby postav, zvládnutí dialogů a další aspekty tvůrčího psaní. Jde o ryze praktickou a moderní učebnici tvůrčího psaní...více


Jak napsat diplomovou práciJak napsat diplomovou práciU. Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl....víceUčebnice obecné psychologieUčebnice obecné psychologieA. Plháková

Učebnice obsahuje definici oboru, výklad základních psychologických pojmů a kategorií i přehled hlavních psychologických směrů a škol. Původní česká odborná práce. Vychází ze současného stavu bádání v oboru. Obecné pojmy a kategorie dokl...více


SlabikářSlabikářJ. Hřebejková

Učebnice pro 1. ročník základní devítileté školy.více


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnáziaV. Zicháček

Aktualizované 8.vydání. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktick...víceBohové a hrdinové antických bájíBohové a hrdinové antických bájíV. Zamarovský

Příručka, zpracovaná formou slovníkových hesel, zachycuje přes 500 postav řecké a římské mytologie, s jejichž jmény se moderní člověk stále setkává na stránkách tisku, v literatuře, výtvarném umění atd. Autor připojil k heslům i poznámky o ...více


PatologiePatologieJ. Zámečník

Třísvazková moderně pojatá učebnice patologie pro studenty medicínských oborů. Učebnice je rozdělena do tří svazků (prodejná je pouze jako celek). Součástí každé knihy je heslo pro přístup do online galerie.více


Čtenářský deník pro ZŠČtenářský deník pro ZŠJ. Eislerová

Žáci základních škol POZOR! Nabízíme vám stručné obsahy téměř 90 literárních děl českých i zahraničních autorů, která se vyskytují v osnovách literární výchovy na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. U každéh...více


SlabikářSlabikářJ. Žáček

Učebnice obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Slabikář byl oceněn Zlatou stuhou 1993 a téhož roku získal i Cenu Comeniana. Vydání čtvrté...více


Malý princ / The Little PrinceMalý princ / The Little PrinceA. d. Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry napsal a poprvé vydal Malého prince v roce 1943, pouhý rok před tím, než jeho letadlo zmizelo během průzkumného letu nad Korsikou. A je jen málo knih, kterých by si dospělí cenili stejně jako děti. Tento lyrický pří...více


Romsko-český a česko-romský kapesní slovníkRomsko-český a česko-romský kapesní slovníkM. Hübschmannová

Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. více


Příruční mluvnice češtinyPříruční mluvnice češtinyM. Nekula

Moderní mluvnice současného českého jazyka je svým zpracováním určena učitelům, studentům všech typů škol, redaktorům, autorům a vůbec všem uživatelům správné a kultivované češtiny. Umožňuje nabýt jistoty o správných formách slov, rozumě...více


Pedagogický slovníkPedagogický slovníkJ. Průcha

4. aktualizované vydání.více


Sbírka úloh z matematiky pro základní školuSbírka úloh z matematiky pro základní školuF. Běloun

Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno tak, aby plně odpovídalo vzdělávacímu programu Základní š...více


Mluvte jako mluvčíMluvte jako mluvčíD. Šimurka

Nové vydání úspěšné knihy Mluvte jako mluvčí přináší Vám, čtenářům, desítky nových druhů originálních cvičení zaměřených na zlepšení mluveného projevu. Pravidelným tréninkem s knihou brzy rozšíříte svou aktivní slovní zásobu v rodném jazy...více


Klinická embryologieKlinická embryologieP. Trávník

Postgraduální učebnice specializačního oboru Klinická embryologie, určená také odborníkům v oblasti asistované reprodukce, reprodukční medicíny a gynekologie a porodnictví. Přináší údaje o anatomii, vývoji a fyziologii mužského a ženského p...více


Matematické vzorceMatematické vzorceH. Bartsch

Definice, věty a metody ze základních oborů užité matematiky. Mimo základů matematické logiky a teorie množin obsahuje kniha aritmetiku, elementární algebru, rovnice a nerovnice, trigonometrii ve všech oborech, procentový a úrokový počet, ...více


RozcházeníRozcházeníK. Woodward Thomas

Pojďme se všichni rozcházet civilizovaně. Už tak je celý proces rozchodů a rozvodů dost bolestný pro všechny, natož když se necháme ovládnout nevědomými pochody naší vyděšené psychiky. Jako tonoucímu nám autorka hází záchranné lano, chytněm...více


Odmaturuj ze společenských vědOdmaturuj ze společenských vědk. autorů

Politologie, právo, mezinárodní vztahy, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, logika a teorie vědy, náboženství. Aktualizovaná učebnice určena k přípravě na maturitu (podle požadavků nové maturity) a k přijímacím zkouškám na ...více


Slovník cizích slovSlovník cizích slovL. Klimeš

2. upravené vydání výkladového slovníku nabízí uživatelům rozsáhlý a reprezentativní výběr slov a výrazů cizího původu, jež se aktuálně vyskytují v současné češtině.více


PsychopediePsychopedieM. Valenta

Poprvé v naší republice vyšla komplexně pojatá vysokoškolská učebnice, kterou je možné rovněž doporučit všem speciálním pedagogům v praxi. Psychopedie je jednou z nosných disciplín speciální pedagogiky. Učebnice je strukturována na část obe...více


Příručka vojáka AČRPříručka vojáka AČRk. autorů

Prvořadou povinností každého vojáka Armády České republiky (AČR) je být připraven pro nasazení ve vojenských operacích. Bez ohledu na hodnost a vykonávanou funkci musí umět ovládat svoji zbraň, používat základní výstroj a další výzbroj a mí...více


Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyMatematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyJ. Mikulčák

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti.více


Angličtina na rovinuAngličtina na rovinuD. Crown

Kniha lehce humoristickou formou pojednává o typických problémech, na které narážejí čeští studenti angličtiny na všech úrovních, a poskytuje praktické, srozumitelné rady, jak je překonat. Autor se zároveň snaží, aby si čtenáři uvědomili, ž...více


Web ostrý jako břitvaWeb ostrý jako břitvaJ. Řezáč

„Webdesign není jednoduchý, jen podceňovaný. A právě nadešel čas to změnit. Napsal jsem totiž první českou knihu o návrhu webu. Začínajícím webdesignerům ukáže cestu, zkušeným doplní mezery a zadavatelům ušetří statisíce za špatně navržený ...více


Jak se vyrábí sociologická znalostJak se vyrábí sociologická znalostM. Disman

S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody sociálního výzkumu, obvykle nezáživný a často obávaný předmět studia, se díky této knížce staly pro celé zástupy studentů (a učitelů) nejen srozumitelnými, a...více


Týrané, zneužívané a zanedbávané dítěTýrané, zneužívané a zanedbávané dítěZ. Matějček

Problém je řešen z pohledu sociálně orientované pediatrie, klinické psychologie a sociální psychiatrie. Jednotlivé kapitoly se zabývají tělesným a psychickým týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním dětí, vysvětlují, proč některé dě...více


Moderní vyučováníModerní vyučováníG. Petty

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý oddíl pojednává o me...více


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňkyZáklady buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňkyB. Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potř...více


Ruština nejen pro samoukyRuština nejen pro samoukyV. Nekolová

Školám (základním, středním i vysokým), jazykovým kursům pro mládež i pro dospělé a hlavně samoukům je určena nová učebnice současně spisovné ruštiny. Vytrvalý uživatel si osvojí základy ruského hláskosloví, výslovnosti a gramatiky, naučí s...více


Somatologie - Anatomie a Fyziologie Člověka - 630 testových otázek a odpovědíSomatologie - Anatomie a Fyziologie Člověka - 630 testových otázek a odpovědíV. Chalupová-Karlovská

Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařských fakult. Může posloužit také vyučují...více


PočetnicePočetniceG. Kníže

Učebnice pro první ročník základních školvíce


Biologie člověka pro gymnáziaBiologie člověka pro gymnáziaI. Novotný

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.více


Dějiny českých zemí II.Dějiny českých zemí II.J. Harna

Dějiny českých zemí od poloviny 18. století do vzniku České republiky. Hlavní linie výkladu je doprovázena paralelním textem umístěným na okrajích stránek uvádějícím doplňkové informace, vysvětlení některých složitějších pojmů. Bohatý ilu...více


Sprechen Sie Deutsch? 1. dílSprechen Sie Deutsch? 1. dílD. Dusilová

Přepracované vydání vychází z nových pravidel německého pravopisu; pro studenty, učitele i samouky; u každého cvičení je uvedeno řešení.více


Šmírbuch jazyka českéhoŠmírbuch jazyka českéhoP. Ouředník

Slovník nekonvenční češtiny 1945–1989. Třetí, rozšířené vydání jedinečného díla v historii české lexikografie: přes šestnáct tisíc výrazů z oblasti argotu, slangu a „nekonvenční češtiny“ z let 1945 až 1989....více


Hacknutá češtinaHacknutá češtinaM. Kavka

Také často slýcháváte nářky a stesky nad úpadkem češtiny? Všechno je to jinak. Čeština nechřadne, ale naopak vzkvétá, a obohacuje se přitom jak prvky domácími, tak přejatými. Důkazem je on-line slovník Čeština 2.0, do kterého už deset let p...více


PříběhostrojPříběhostrojR. Nekuda

Příběhostroj dětem otevírá dveře do kouzelného světa příběhů, kde je možné úplně všechno. Vykouzlí setkání se zajímavými postavami v neobvyklých situacích, díky nimž mohou děti zkoumat hranice své fantazie. Součástí knihy je netradiční „gen...více


Sprechen Sie Deutsch? 2. dílSprechen Sie Deutsch? 2. dílD. Dusilová

Učebnice Sprechen Sie Deutsch? procvičuje všechny jazykové dovednosti, to je čtení, psaní, mluvení a poslech. V učebnici naleznete přehledný výklad gramatiky, spoustu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis či slovní zásobu. Díky učebnici...více


1 ...