Sociologie, společnost

Jednání, diskurs, kritika
Jednání, diskurs, kritika
Marek Nohejl
Příznaky krize manželské  rodiny
Příznaky krize manželsk...
Antonín Vaněk
Literatura a politika
Literatura a politika
Josef Hora
Pedagogická, sociální a zdravotnická práce s osobami ohroženými sociálním vyloučení
Pedagogická, sociální a ...
Slavomil Fischer

Ztracený Humboldtův ráj : ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství
Ztracený Humboldtův ráj ...
Karel Šima
Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii
Struktury významu. Kultura...
Marek Skovajsa
Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II
Emigrace. Sborník historic...
Karel Konečný
Velký proticikánský zátah
Velký proticikánský zátah
Antonio Gómez Alfaro
Nový Prostor. 20 let spolu
Nový Prostor. 20 let spolu
kolektiv autorů
Politika a každodennost na českých vysokých školách : etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum
Politika a každodennost na...
kolektiv autorů
Po stopách moci v nemoci : o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví
Po stopách moci v nemoci :...
kolektiv autorů
Gender and Neoliberalism in Czech Academia
Gender and Neoliberalism in...
Marcela Linková
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics
From Social to Cyber Justic...
Marek Hrubec
Vie et lumière – most mezi dvěma světy
Vie et lumière – most me...
Jarmila Beková
Židé v české a polské občanské společnosti
Židé v české a polské ...
Jaroslav Valenta
Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací
Kritická teorie a sociáln...
Thomas Allmer
Ženy s mentálním postižením v roli matek
Ženy s mentálním postiž...
Iva Strnadová
Základy sociologie 3
Základy sociologie 3
kolektiv autorů
Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: Mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou
Digitální kompetence v tr...
Michal Černý
Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu
Srovnatelnost postojových ...
Petra Anýžová
Odvaha nesouhlasit: Feministické myšlení Hany Havelkové
Odvaha nesouhlasit: Feminis...
Hana Havelková
Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století
Lidnatost a společenská s...
Otto Placht
Univerzitní přednášky II.: Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie
Univerzitní přednášky I...
Tomáš Garrigue Masaryk
Laskavý průvodce po sociálních dávkách
Laskavý průvodce po soci...
Libuše Čeledová
Letos musíme být spokojenější než loni
Letos musíme být spokojen...
Lenka Krátká
Dějiny, smysl a modernita: k 75. narozeninám Miloše Havelky
Dějiny, smysl a modernita:...
Milan Hanyš
Etnografie sociální mobility: Etnicita, bariéry, dominance
Etnografie sociální mobil...
Jaroslav Šotola
Řežu do počítače a něco hraju
Řežu do počítače a ně...
Ivo Markvart
Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí
Na ceste k rodovej rovnosti...
Mariana Szapuová
Trvalá nebo dočasná změna? : uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci
Trvalá nebo dočasná změ...
Marta Vohlídalová
Akademici a akademičky 2018: návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Akademici a akademičky 201...
Marcela Linková
Skleněný strop: pozice žen ve vědě
Skleněný strop: pozice ž...
Marcela Linková
Postavení žen v české vědě: Monitorovací zpráva za rok 2017
Postavení žen v české v...
Vojtěch Oliverius
Hodnota, cena a zisk: přednáška konaná v gener. radě „Internationaly“ 26. června 1863
Hodnota, cena a zisk: před...
Karl Marx
Dějiny buržoazní sociologie první poloviny 20. století
Dějiny buržoazní sociolo...
Leonid Ionin G.
Společnost hojnosti
Společnost hojnosti
John Kenneth Galbraith
Pračlovek a neskorá kultúra - Filozofické skúmania a vyhlásenia
Pračlovek a neskorá kult...
Arnold Gehlen
Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií
Ženy (a muži) ve zpravoda...
Lenka Vochocová
Antropologie turismu
Antropologie turismu
Barbora Půtová
Proč a jak na genderovou rovnost ve vědě
Proč a jak na genderovou r...
Marcela Linková
... 53