O literatuře

Mýtus a jeho světMýtus a jeho světM. I. Steblin-Kamenskij

Mýty jsou pohádky lidstva – můžeme z nich poznávat, po čem člověk toužil, oč usiloval, čeho se bál, čeho se mu nedostávalo . . . Lze je číst a obdivovat pro jejich literární hodnotu a myšlenkovou hloubku, a lze je také vážně studovat jako v...více


Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty)Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty)I. Pospíšil

Monografický učební text podává základní informace z oblasti filologické a literárněvědné metodologie a teorie, ale současně obsahuje i úvahové části diskusního charakteru zabývající se dějinami literární vědy, literární komparatistikou, ge...více


Svět islandských ságSvět islandských ságM. I. Steblin-Kamenskij

Významný představitel sovětské nordistiky uvádí do světa staroislandských rodových ság. Na bohatém textovém materiálu seznamuje s dobou a podmínkami jejich vzniku, vytyčuje různé jejich typy, zkoumá, do jaké míry jsou tytoliterární útvary s...víceMilován a sledovánMilován a sledovánM. Pokorná

Podtitul: český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864 Životní osudy spisovatele a novináře Prokopa Chocholouška (1819–1864) se odvíjely, metaforicky řečeno, nikoli po cestách strmých, ale po cestách zarůstajících – po celý život jej t...více


Z historie evropské knihyZ historie evropské knihyP. Kneidl

Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Také rádi navštěvujete staré knihovny, kde v obstarožních vyřezávaných stojanech odpočívají na policích neméně letité knihy? Čtenáře upoutají nejen vůní starého pergamenu nebo papíru, ale především ...více


Panorama české literatury. 1, Do roku 1989Panorama české literatury. 1, Do roku 1989R. Malý

Praktická přehledová příručka mapující dějiny české literatury od počátků do roku 1989, určená především pro studenty středních a vysokých škol, jako pomůcka pro přípravu k maturitě či ke zkouškám, ale užitečná i všem ostatním zájemcům o li...víceStopami pražských nakladatelských domůStopami pražských nakladatelských domůA. Zach

Procházka mizející pamětí českých kuturních dějin. - Kulturněhistorický průvodce po stopách slavných nakladatelských domů Starého a Nového Města a Vinohrad. S četnými dobovými fotografiemi a mapkou. více


Kafka – Musil – KrausKafka – Musil – KrausE. Fischer

Tři eseje, v nichž se marxistický teoretik zamýšlí nad osobností a dílem F. Kafky, rakouského romanopisce R. Musila a rakouského spisovatele a publicisty K. Krause. Soustřeďuje se především na postižení celkového ideového smyslu díla, které...více


Marcel ProustMarcel ProustB. Crémieux

Edícia Odeon, zv. 45. Dodatok k dielu Hľadaniu strateného času Marcela Prousta.více


Česká mluvniceČeská mluvniceA. Jedlička

Druhé, přepracované a rozšířené, vydání. Základní jazyková příručka, určená jak širší veřejnosti, tak učitelům všech typů škol, probírá ve 4 částech hláskosloví, pravopis, tvarosloví a skladbu. Závěrem jsou připojeny dodatky o slovní zásob...více


Dílo Milana Kundery v překladech / Œuvre de Milan Kundera et sa traductionDílo Milana Kundery v překladech / Œuvre de Milan Kundera et sa traductionT. Kubíček

Bibliografie překladů děl Milana Kundery je doplněna předmluvou Tomáše Kubíčka a třemi krátkými eseji: dvou od francouzských badatelů Guye Scarpetty a Jean-Paula Enthovena, jedním od Tomáše Kubíčka.více


Příběhy rabiho NachmanaPříběhy rabiho NachmanaM. Buber

Kniha proslulého židovského filosofa Martina Bubera (1878–1965) Příběhy rabiho Nachmana vyšla poprvé v r. 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění části příběhů z původní textové sbírky Sipurej ma‘asijot, tradující výroky, příběhy a p...více


Řád tvaruŘád tvaruT. Kubíček

Monografie Řád tvaru na základě analýzy čtveřice periodik, jejichž prostřednictvím vstupovala katolická inteligence v období první Československé republiky do nejenom uměleckých debat, zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených au...více


Básně a místaBásně a místaJ. Hrdlička

Knihu tvoří šestapadesát esejů věnovaných konkrétním básnickým textům a autorům od starověku až po současnost, které výběrově zachycují různé lokality a typy míst v poezii. Každá báseň někde je a jednotlivé texty nabízejí odpovědi na otázku...více


Kritická rozprava o legendě prokopskéKritická rozprava o legendě prokopskéJ. Dobrovský

více


Bibliografický soupis Odeonu 1973-1980Bibliografický soupis Odeonu 1973-1980S. Mouchová

více


Jiří Wolker, básník a člověkJiří Wolker, básník a člověkJ. Kaván

více


O umení a literatúreO umení a literatúreJ. Martí

více


Danse Macabre - Svět hororuDanse Macabre - Svět hororuS. King

Knihu o hororu jako kulturním fenoménu napsal Stephen King s vervou a velkou láskou k tématu. Do podmanivého průvodce specifickým žánrem vložil pronikavé postřehy i upřímná vyznání, odhalil své zdroje inspirace a nabídl zasvěcené komentáře ...více


Moderní americká literaturaModerní americká literaturaR. Nenadál

více


Svět rodokapsuSvět rodokapsuP. Janáček

Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století Kniha o české populární literatuře ve 30. a 40. letech 20. století. První část publikace je věnována kulturně historické charakteristice jednotlivých sešitových edic. ...více


Suma tibetského písemnictvíSuma tibetského písemnictvíJ. Kolmaš

Pečlivý výběr překladů z tibetského písemnictví, který mapuje v celistvosti literaturu jednoho z nejpozoruhodnějších států světa. Najdeme zde pověsti, mýty či jímavé písně tibetského jogína Milarepy, milostné verše 6. dalajlámy, rozpustilé ...více


Latin Alchemical Literature of Czech PrevenanceLatin Alchemical Literature of Czech PrevenanceT. Nejeschleba

Knížka obsahuje 7 příspěvků z konference o latinské alchymické literatuře české provenience, která byla pořádána Centrem pro práci s renesančními texty (CRT) 16. a 17. října 2014 v Olomouci. Obsah: John A. Norris, 'Agricola's Bermannus: A D...více


Rozumět literatuře: Interpretace základních děl české literatury - 1. dílRozumět literatuře: Interpretace základních děl české literatury - 1. dílM. Zeman

více


Tristan a IsoldaTristan a IsoldaA. Pešek

Příběh jednoho kulturního námětu Příběh tragické lásky Tristana a Isoldy láká umělce už od středověku. Poprvé se tímto zpracováním keltské látky (v letech 1205 – 1215) obsáhleji zabýval básník Gottfried von Strassburg. Tato kniha je široc...více


Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze LvovicNakladatelská pouť Jiřího Karáska ze LvovicA. Zach

Kulturněhistorický průvodce dvěma nedokončenými soubory Spisů Jiřího Karáska ze Lvovic z let 1902-1916 a 1921-1932. Doplněno jejich bibliografickou rekonstrukcí. 52 stran + obrazová přílohavíce


Slovník spisovatelů Španělsko, PortugalskoSlovník spisovatelů Španělsko, PortugalskoE. Hodoušek

Biograficko-bibliografická příručka, obsahující v uváženém výběru (od nejstarších dob až po současnost) literaturu španělskou, portugalskou, katalánskou, galicijskou a baskickou, a to podle jmen autorů a názvů děl anonymních, a pojednávajíc...více


UndergroundUndergroundM. Pilař

Underground Kapitoly z českého literárního undergroundu Kniha literárního historika a teoretika Martina Pilaře (působí na filozofické fakultě Ostravské univerzity) je de facto prvním pokusem o analýzu undergroundové literatury. Představ...více


ABC četbyABC četbyE. Pound

Abeceda základních myšlenek a postřehů o smyslu jazyka, poezie a literatury psaná jako příručka pro adepty oboru čtenářství a studenty se spisovatelskými ambicemi. Americký básník Ezra Pound zasvěcuje své studenty do tajů zostřeného vním...více


Utrpenie mladého poetaUtrpenie mladého poetaJ. Urban

Esejistická knižka z cyklu populárnych "kapitoliek o básničkách", úvah, rád a postrehov o živote literáta a o básnickom remesle.více


Naděje proti vší nadějiNaděje proti vší nadějiF. Burda

Studie o naději v díle Charlese Péguy.více


Dějiny norské literatury 1814-1914Dějiny norské literatury 1814-1914R. Kejzlar

Naše dosud nejpodrobnější a nejdůkladnější práce o jedné mimořádně plodné etapě norského písemnictví, podaná na pozadí politické historie národa. Vývoj norské literatury od doby, kdy si národ uvědomuje svou národní svébytnost,až do doby, kd...více


Francouzská literaturaFrancouzská literaturak. autorů

Dílo kolektivu literárních historiků, zpracované podle marxistických hledisek, dává základní informace o vývoji francouzského písemnictví a jeho vůdčích zjevech v období od raného středověku po současnost.více


Katolické noviny 1949-1989Katolické noviny 1949-1989J. Paulas

Katolický týdeník, dříve Katolické noviny, existuje již 60 let. Při této příležitosti vychází publikace, která mapuje vývoj katolického periodika, které bylo založeno v roce 1949.více


František HrubínFrantišek HrubínI. Málková

Monografie František Hrubín (z archivních fondů) navazuje na bibliografii, edici básnických sbírek a edici dopisů. Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína tak, jak jej představuje jeho jedinečné básnické, prozaické a překladatelské dílo u...více


SkácelSkácelZ. Kožmín

Kniha Zdeňka Kožmína je prvním pokusem uchopit Skácelovo dílo v celistvosti. Autor se v něm proměnuje do role citlivého čtenáře, který se ve své skácelovské pouti opírá o běh jednotlivých sbírek, podávaje jejich citlivou interpretaci. Ne že...více


Dějiny německé literatury 1: Od středověku po barokoDějiny německé literatury 1: Od středověku po barokoE. Bahr

Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury, zahrnující období od raného středověku po současnost, patří dnes již ke klasickým pracím literární historie. První svazek se zabývá obdobím středověku, renesance a baroka. Jednotlivá témata jso...více


Miloš V. KratochvílMiloš V. KratochvílJ. Hrabák

Portrét vynikajícího autora historických románů. "Minulost je rodička přítomnosti, z ní bere své živiny a povaha a podmínky této matečné půdy spoluurčují její přítomnou tvář. Minulost se proto snažíme popsat a pochopit, abychom lépe...více


Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatuČeská a slovenská literatura v exilu a samizdatuV. Burian

Redaktor: Lubomír Machala. Informatorium pro učitele, studenty i laiky vychází v zásadě ze skripta Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu (Olomouc 1990). Původní text byl věcně opraven, krácen, ale i přepracován a doplněn....více


Prozodické spisy raného obrozeníProzodické spisy raného obrozeníJ. Říha

Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského B...více


1 ...