Valaská škola mravúv stodola

od:


KoupitKoupit eknihu

Vo Valaskej škole mravúv stodole autor reflektuje a komentuje etiku medziľudských vzťahov. Epické pozadie jeho moralizačných ponaučení tvorí 21 biblických pastierskych príbehov (v autorovom názvosloví „nót“). Chronologickým zoradením a smerovaním (od prvého starozákonného pastiera až po novozákonné zrodenie Dobrého pastiera Krista) predstavujú vlastne dejiny spásy (historia salutis). S touto koncepciou súvisí aj spôsob Gavlovičovho podania, v ktorom sa prelínajú biblické a súveké udalosti. Autor pritom v nepriamej polemike s európskou idylickou pastorálnou tvorbou uplatňuje princíp reálneho opisu výjavov a reálií (bitky valachov o pasienky a studne, ich ťažká každodenná práca, náročná opatera ovčieho a kozieho dobytka a pod.). Pri charakteristike pastierskeho života a mravov však miestami i sám uplatňuje idealizačné postupy (postavy biblických pastierok ). V 59 dvanásťveršových strofách („konceptoch“) každej nóty (vrátane 22. nóty bez úvodného príbehu, s názvom Prídavek) podáva Gavlovič súhrn ponaučení a praktických rád pre každodenný súkromný aj verejný život. Pri ich literárnom stvárnení sa riadi rétorickou zásadou docere et delectare (poúčať a zabávať), ktorú vyjadruje aj známy výrok antického básnika Horatia, uvedený ako motto skladby. Tematicky i námetovo čerpá Gavlovič z repertoáru biblickej, antickej, stredovekej, humanistickej i barokovej a ľudovej slovesnosti. Príklady uplatňovania a dodržiavania kresťanských mravných zásad sa uňho nikdy nevyčerpávajú jednostranným moralizátorským gestom. S porozumením pre ľudskú krehkosť podrobuje ten istý jav viacerým uhlom pohľadu v presvedčení, že „i nejhorší v svete človek má nečo dobrého, / jako i nejlepší človek nebývá bez zlého“. Úroveň mravnej integrity obce odvodzuje od vnútornej celistvosti každého jej príslušníka. Ako najvyššiu normu zodpovednosti pred Bohom i pred blížnym vyzdvihuje svedomie. Read more: http://zlatyfond.sme.sk/autor/73/Hugolin-Gavlovic#ixzz47IMOFtFI...celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/13_/135396/valaska-skola-mravuv-stodola-135396.jpg 2.73
Žánr:
Literatura slovenská, Poezie, Náboženství
Vydáno:, Veda
více informací...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (1)

Vďaka projektu "Zlatý fond SME", ktorý ponúka digitalizovanú formu stoviek klasických diel slovenskej literatúry, je možné si toto pozoruhodné dielo prečíať v elektronickej podobe na adrese: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/165/Gavlovic_Valaska-skola-mravuv-stodola (Koka)


Autor a jeho další knihy

Hugolin Gavlovič

Hugolin Gavlovič
slovenská, 1712 - 1787

Uživatelé mají knihu

v Právě čtených1x
v Přečtených6x
v Knihotéce1x
v Chystám se číst3x
v Chci si koupit3x