Valaská škola mravúv stodola

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Vo Valaskej škole mravúv stodole autor reflektuje a komentuje etiku medziľudských vzťahov. Epické pozadie jeho moralizačných ponaučení tvorí 21 biblických pastierskych príbehov (v autorovom názvosloví „nót“). Chronologickým zoradením a smerovaním (od prvého starozákonného pastiera až po novozákonné zrodenie Dobrého pastiera Krista) predstavujú vlastne dejiny spásy (historia salutis). S touto koncepciou súvisí aj spôsob Gavlovičovho podania, v ktorom sa prelínajú biblické a súveké udalosti. Autor pritom v nepriamej polemike s európskou idylickou pastorálnou tvorbou uplatňuje princíp reálneho opisu výjavov a reálií (bitky valachov o pasienky a studne, ich ťažká každodenná práca, náročná opatera ovčieho a kozieho dobytka a pod.). Pri charakteristike pastierskeho života a mravov však miestami i sám uplatňuje idealizačné postupy (postavy biblických pastierok ). V 59 dvanásťveršových strofách („konceptoch“) každej nóty (vrátane 22. nóty bez úvodného príbehu, s názvom Prídavek) podáva Gavlovič súhrn ponaučení a praktických rád pre každodenný súkromný aj verejný život. Pri ich literárnom stvárnení sa riadi rétorickou zásadou docere et delectare (poúčať a zabávať), ktorú vyjadruje aj známy výrok antického básnika Horatia, uvedený ako motto skladby. Tematicky i námetovo čerpá Gavlovič z repertoáru biblickej, antickej, stredovekej, humanistickej i barokovej a ľudovej slovesnosti. Príklady uplatňovania a dodržiavania kresťanských mravných zásad sa uňho nikdy nevyčerpávajú jednostranným moralizátorským gestom. S porozumením pre ľudskú krehkosť podrobuje ten istý jav viacerým uhlom pohľadu v presvedčení, že „i nejhorší v svete človek má nečo dobrého, / jako i nejlepší človek nebývá bez zlého“. Úroveň mravnej integrity obce odvodzuje od vnútornej celistvosti každého jej príslušníka. Ako najvyššiu normu zodpovednosti pred Bohom i pred blížnym vyzdvihuje svedomie....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/135396/valaska-skola-mravuv-stodola-135396.jpg 2.73
Žánr
Literatura slovenská, Poezie, Náboženství
Vydáno, Veda
více informací...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (1)

Vďaka projektu "Zlatý fond SME", ktorý ponúka digitalizovanú formu stoviek klasických diel slovenskej literatúry, je možné si toto pozoruhodné dielo prečíať v elektronickej podobe na adrese:
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/165/Gavlovic_Valaska-skola-mravuv-stodola (Koka)

Autor a jeho další knihy

Hugolin Gavlovič
slovenská, 1712 - 1787

Kniha Valaská škola mravúv stodola je v

Přečtených6x
Knihotéce1x
Chystám se číst4x
Chci si koupit3x