Sodoma zajímavosti

Sodoma
https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/13167/mid_sodoma-gHg-13167.jpg 4 62 62

Sbírka významného představitele české literární dekadence napsaná v roce 1895, v níž se autor projevuje jako vypjatý individualista šokující soudobou společnost. Ve snaze provokovat se orientuje na tematiku, která byla koncem 19. století potlačována a tabuizována – na motivy morbidní erotiky, pocity zmaru a agónie, smyslné vášně, temné pudy či divoké bakchanálie. Tyto náměty pak básník zasazuje často do vzdálených historických epoch, které mu svými rekvizitami pomáhají naplno vyjádřit své zhnusení životem. Po formální stránce vychází Karásek z tradic české lumírovské školy a proto ve velké míře využívá její strofické útvary, především sonety.... celý text

Zajímavosti (1)

Sbírka byla v září 1895 dána do tisku, ale ještě v tiskárně byla úředně zabavena. Sbírka nakonec ve značně pozměněné podobě vyšla až v roce 1905 poté, co ji dva roky předtím imunizoval na zasedání Říšské rady sociálnědemokratický poslanec Josef Hybeš.Sbírkou (Dorian)