Profesor Klopačka zajímavosti

Profesor Klopačka
https://www.databazeknih.cz/img/books/32_/327327/bmid_profesor-klopacka-59O-327327.jpg 3 1 1

Keď pred rokmi začal uverejňovať Janko Alexy svoje veselé epizódky zo života profesora Klopačku, získala si táto postava razom sympatie verejnosti. Aj knižné vydanie týchto príbehov pod názvom "Hurá!" malo úspech. Preto autor tieto milé historky oprášil, t. j. upravil a doplnil, a vydáva ich teraz v tejto knižke, pomenovanej po jej ústrednej postave "Profesor Klopačka". Klopačka je typ dobráckeho profesora, ktorý sa stará nezištne o svojich žiakov, ale svojou neskúsenosťou a dobráckosťou neraz zaviní humorné situácie. Autor nám ho predvádza v najrozličnejších situáciách: v triede, na zábave, na návšteve u kolegýň - profesoriek, na exkurzii so žiakmi, na veľkej výprave do Talianska atď. V každej takejto epizódke, ktorú opisuje Janko Alexy neobyčajne živo a zábavne, je výsek skutočného, dobre odpozorovaného života. Veď aj do hlavnej postavy diela profesora Klopačku, vložil autor veľa autobiografických čŕt. Preto je pochopiteľné, že hoci autor vyberá zo života profesor Klopačku prevažne príhody veselé, stretneme sa tu aj s udalosťami vážnymi, ktoré zdanlivo dosť dobre nezapadajú do veselého rámca. No práve na týchto epizódkach ukazuje sa nám aj druhá stránka Klopačkovej bytosti: jeho hlboké sociálne cítenie, ktoré najplnšie vyznieva v jeho starostlivosti o chudobných žiakov a o svojpomocné sdruženie kolónie umelcov. Okrem profesora Klopačku vystupuje v knihe množstvo iných, plastických postáv: či už je to študentka Naďa Ormovská, ktorá je priamo alebo nepriamo pôvodkyňou väčšiny Klopačkových príhod a nehôd, jej rodičia, Klopačkovi kolegovia a kolegyne z profesorského sboru, študenti, redaktori, kňazi atď. Z Klopačkových zážitkov s týmito ľuďmi črtá sa pred našim duševným zrakom pestrá mozaika, ktorá má okrem pobavenia aj iné, vážnejšie poslanie. Autor tu ústami profesora Klopačku vštepuje mládeži zdravú zásadu: nespoliehať sa len na školu, ale budovať si život na vlastnom úsilí a schopnostiach. Alexyho text výstižnými ilustráciami doplnil Ľubomír Kellenberger. (záložka knihy).... celý text

Zajímavosti

Zatím zde není žádná zajímavost.

Autorovy další knížky

Janko Alexy
slovenská, 1894 - 1970
1928  0%Grétka
1940  80%Zlaté dno
1935  0%Hurá! [1]
1930  0%Veľká noc
1948  0%Osudy slovenských výtvarníkov