Pracovní sešit k Přírodovědě pro 3. ročník ZŠ

kniha od:

Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (2)

Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 22. dubna 1985, č. j. 10 858/85-200 jako 1. vydání pracovního sešitu k přírodovědě pro 3. ročník základní školy. (Luccy78)


Posuzovali: RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PhDr. Hana Střihavková, Marta Šebeňová, Ludmila Pražáková, PaedDr. Jana Brzobohatá, PhDr. Eva Komanová. (Luccy78)