Nic se nesmí vzdát! zajímavosti

Nic se nesmí vzdát! https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/161383/bmid_nic-se-nesmi-vzdat-161383.jpg 5 8 8

Jen těžko uvěřitelný příběh, který psal život sám. V knižní podobě se ocitl především proto, aby pomohl ostatním. V někom při čtení prvních řádků, může vzbudit pocit, že to bude drsný příběh. Opak je ale pravdou. Nenápadný a laskavý humor silně vybarví vztah mezi hlavními postavami. Autenticky líčí komunikaci v umělém spánku a vnímání člověka v bezvědomí. S pomocí odborníků, přátel a rodiny se stanete na chvilku součástí jen těžko uvěřitelného vyprávění, které bez obalu líčí vše, co se dá udělat pro záchranu lidského života, a také to, že jen silná vůle, životní optimismus a bezbřehá láska dokáží zázrak. Kniha vás zcela pohltí a přes vážnost tématu vás změní a posílí. Slova autorky: Pokud můj životní příběh pomůže v nesnadných časech komukoliv z vás, tak jsem ho nepsala zbytečně. Věřte, že jen v životě je vše možné.... celý text

Zajímavosti (1)

Pravdivý životní příběh.

Zvláštní poděkování patří:

Záchranné službě Praha,MUDr. Pavlovi Zdráhalovi,CSc a týmu co mi ho na sále zachránil,MUDr.Jiřímu Vrzalovi-klukovi v bílém plášti, MUDr.Bieblovi, MUDr. Evě Havlíkové-Zdráhalové, staniční Renátě Vintrové a jejímu týmu sestřiček-sluníček, za obětavost, vzornou péči a lidskost-nemocnice Homolka, doc. MUDr. Jiřímu Charvátovi, CSc, za druhou záchranu života nemocnice Motol, primářce Haně Liščákové, MUDr. Evě Kandertové, MUDr. Šárce Krejbichové, fyzioterapeutce Ing.Bc. Haně Trefné-za úžasnou spolupráci a lidskost-Malvazinky, Ing.Slovákovi za zapůjčení přístroje, sestřičce Ivoně Černické za příspěvek do knihy-nemocnice Homolka a stěhovací firmě Stahl, s.r.o. za pomoc a vytrvalost (gomez)