Naše rostliny v lékařství zajímavosti

Naše rostliny v lékařství
https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/168075/bmid_nase-rostliny-v-lekarstvi-Ers-168075.jpg 5 40 40

Rostliny jsou abecedně seřazené a popis jejich užití je velmi přehledný s kládá se z částí popis, výskyt, užívaná část, sběr a úprava, účinné látky a působení, užití, poznámka.

Zajímavosti (1)

Kniha obsahuje mimo tzv. části obecné, i část speciální, která nabízí:
* Pojednání o jednotlivých druzích léčivých rostlin řazených abecedně podle lidového názvu
* Seznam odborných výrazů s vysvětlivkami
* Domácí literaturu
* Cizí literaturu
* České odborné názvy rostlin a drog
* Latinské odborné názvy rostlin a drog
* Seznam jednotlivých rostlin podle lidového názvu (Luccy78)