Matematika pro 3. ročník ZŠ II.

kniha od:

Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (3)

Ze slovenského originálu přeložil doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc. (Luccy78)


Schválilo ministerstvo školství ČSR dne 5. dubna 1985, č.j. 13 370/85-200 jako pracovní sešity z matematiky I, II pro 3. ročník základní školy. (Luccy78)


Lektorovali: RNDr. Ľudovít Hrdina, CSs., Terézia Chovancová, Zdeněk Jiránek, prof. RNDr. Jan Melichar, CSc., Jednota československých matematiků a fyziků. (Luccy78)