knizkari profil

☰ menu
knizkari

žena · Žilinský kraj (SK) · statistiky

Aktivní: 15.05.2021 17:11 (poprvé 25.05.2014)
Body:1 981
Palce za komentáře: 0 · 0 ostatním
Hodnocení v bazaru: 0/0

Nové knihy v seznamech

Návod na prežitie pre ženu
Návod na prežitie pre ženu
Igor Bukovský
Návod na prežitie pre muža
Návod na prežitie pre muža
Igor Bukovský
Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca
Kňazstvo ženy alebo kňazstv...
Jo Croissant
Extáza erotiky
Extáza erotiky
Roman Bednár

Kdo jsem

3.5 TEMATICKÉ SKUPINY
Po roce 1948 se začal pro označování žánru českých knih používat systém tzv. tematických skupin (TS). Tento systém umožňuje pomocí dvou dvouciferných čísel oddělených lomítkem, tzv. tematické skupiny a podskupiny, specifikovat poměrně podrobně žánr knihy i jazykovou oblast, z níž byla kniha přeložena (např. 13/43 – tematická skupina 13 označuje beletrii, podskupina 43 českou poezii.) Jeho účelem bylo pomoci knihkupcům a knihovníkům při zařazování jednotlivých knih. Do roku 1990 byla TS vytištěna v tiráži i na zadní straně obálky, resp. přebalu. Po roce 1990 však TS přestaly být na knižním trhu užívány.

3.6 IDENTIFIKÁTORY ČESKÝCH KNIH POUŽÍVANÉ PŘED ZAVEDENÍM ISBN
V padesátých letech byl zaveden systém jednoznačného označování českých knih. Identifikátory sestávaly ze tří skupin čísel oddělených pomlčkami: první skupinu tvořilo dvouciferné číslo nakladatelství (číslo 01 označovalo Odeon, 21 Academii, 22 Československý spisovatel, 23 Mladou frontu atd.), druhou skupinu tvořilo tříciferné číslo označující pořadové číslo knihy v daném nakladatelství v daném kalendářním roce a konečně třetí skupinou bylo poslední dvojčíslí letopočtu vydání. Uvedený systém identifikátorů byl do jisté míry analogický systému ISBN, avšak nebyl zabezpečen proti chybě žádnou kontrolní číslicí. Identifikátory byly spolu s příslušnou dvojicí TS tištěny jak v tiráži, tak i na zadní straně obálky, resp. přebalu. Najdeme zde tedy kupříkladu:
22-090-69
13/43
Tato čísla nás informují, že jde o devadesátou knihu vydanou v roce 1969 v nakladatelství Československý spisovatel (identifikátor 22) a že jde o českou poezii (13: krásná literatura, 43: česká poezie).

Tematické skupiny
0 Teologie, duchovní nauky (do roku 1989 marxismus-leninismus)
1 Ekonomika
2 Společenské vědy; osvěta (filosofie, politika, právo, dějiny, náboženství…)
3 Přírodní vědy, matematika
4 Zemědělství
5 Technické vědy
6 nepoužívá se
7 Organizace výroby
8 Zdravotnictví
9 Umění
10 Učebnice – základní a střední školy
11 Tělovýchova a sport
12 Jazykověda a literární vědy
13 Krásná literatura
14 Literatura pro děti a mládež
15 nepoužívá se
16 Hudebniny
17 VŠ skripta
18 Zeměpisné mapy a atlasy

Zdroj: Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha, 4. vydání, Příbram, Pistorius & Olšanská, 2019, ISBN 978-80-7579-059-0
http://www.pistorius.cz/index.php?&p=book&id=195