železniční modelářství

štítky

12 knih


Modelová železnice 70% Modelová železnice 2013, Zbyněk Stárek

Podtitul: Od historie modelů po digitální ovládání kolejiště. Publikace, určená pro začínající modeláře, popisuje stavbu a zapojení kolejiště, modelů lokomotiv, vagonů i dalšího příslušenství, používaného v železničním ... více


Doplňky modelového kolejiště - Krajina 80% Doplňky modelového kolejiště - Krajina 1970, Ivo Tvarůžek

Navazuje na knížku K. Šupíka a B. Vlčka "Projekt a stavba modelového kolejiště" a dokončuje návody na zhotoveni modelů staveb a doplňků na kolejišti. Podává přehled silnic a mostů a popisuje jejich výrobní postup. Druhá ... více


Modelová kolejiště I - Stavby a doplňky 70% Modelová kolejiště I - Stavby a doplňky 1970, Ivo Tvarůžek

Knížka je určena nejširšímu okruhu železničních modelářů. První díl je zaměřen na stavby a doplňky a podává návod, jak zhotovit jednotlivé modely. Náplň kapitol tvoří zdiva a portály, staniční stavby, obytné budovy a hos... více
Projekt a stavba modelového kolejiště 80% Projekt a stavba modelového kolejiště 1971, Bedřich Vlček

Autoři seznamují s vývojem železniční dopravy a železničním modelářstvím v ČSSR a v zahraničí. Pak přistupuji k normám v železničním modelářství a k modelovým kolejištím. Popisují vybavení modelářské dílny, podrobně info... více


Milované "ENKO" v době socialistické 100% Milované "ENKO" v době socialistické 2020, Robert Pavelka

Milované "ENKO" v době socialistické, aneb, Nostalgické ohlédnutí za láskou jménem PIKO ve velikosti N: s přihlédnutím k ostatním měřítkům a zvláštní zmínkou o papírových modelech. Ohlédnutí za obdobím, kdy v Českoslo... více


Vlaky dětských snů 60% Vlaky dětských snů 1989, Ludvík Losos

Publikace přibližuje vývoj a dějiny mechanických železničních hraček ve světě od jednoduchých napodobenin až k dokonalým modelům. více


Modely hnacích vozů 0% Modely hnacích vozů 1973, Zdeněk Maruna

Modelářům-začátečníkům je určena příručka, v níž získají první orientaci v problematice stavby modelů motorových vozů. Zpracovává cenné poznatky zkušenějších modelářů a upozorňuje na tovární výrobky, jichž je možno při s... více


ABC železničního modelářství 0% ABC železničního modelářství 1965, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Elektrické modely železníc 0% Elektrické modely železníc 1973, Ivan Nepraš

Kniha je určená mládeži v pionierskej organizácii, v modelárskych krúžkoch Zväzarmu, pre železničiarske učilištia, ako aj pre začínajúcich alebo pokročilých modelárov a tiež všetkým, ktorí vlastnia model elektrickej žele... více


Železniční modelářství I 0% Železniční modelářství I 1959, Zdeněk Maruna

První díl se zabývá normami velikostí (TT, HO, S, O), dále konstrukcí, technologií, materiály a nářadím modelů železničního svršku, různých staveb a budov, zařízení k řízení a bezpečnosti dopravy, kolejišť, tunelů a most... více


Železniční modelářství II 0% Železniční modelářství II 1961, Zdeněk Maruna

Příspěvek k polytechnické výchově s praktickými příklady modelů našich železničních vozů a lokomotiv, které si dobyly uznání v mezinárodní soutěži. Všechny návody jsou založeny na teorii skutečných vozidel. více


Železniční modelářství: Stavba modelů vozidel % Železniční modelářství: Stavba modelů vozidel 2023, Ludvík Losos

Železniční modelářství je specifická kategorie lidské zájmové činnosti, která má u nás letitou tradici, a řada bývalých i současných modelářů se může pochlubit pozoruhodnými výsledky. V úvodu se autor knihy zabývá histor... více