výchova

štítky

205 knih


Kázeňské problémy ve školeKázeňské problémy ve škole2011, Stanislav Bendl

Kázeň, respektive nekázeň žáku představuje globální problém dnešního školství. V řadě zemí, zejména anglosaských, vedla neúnosná míra kázeňských problémů ve školách spolu se složitostí fenoménu kázně ke konstituování pe... více


Rodičovství s láskou a logikouRodičovství s láskou a logikou2014, Foster W Cline

Mnozí z nás, když při výchově dětí narazí na neúspěch, frustrovaně rozhodí rukama se slovy: "Tohle nechápu. Tátovi to přece fungovalo." Ano, fungovalo. Situace se ale změnila. Revoluce lidských práv, komunikačn... více


Heretická školaHeretická škola2008, Radim Palouš

Filosofická studie o proměně školy na instituci určovanou dnešní technovědnou civilizací. Obsahuje rozbory Sokratových dialogů, Komenského Boží svět jako školu, výukové antinomie E. Finka, jinost druhého E. Lévinase, edu... více
Najhlúpejšia generáciaNajhlúpejšia generácia2010, Mark Bauerlein

Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť alebo: never nikomu pod 30 Samotný rozšírený názov knihy Najhlúpejšia generácia: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu bu... více


Čas výchovyČas výchovy1991, Radim Palouš

Autor se snaží nastínit problematiku výchovy jako filosofického problému. více


VševýchovaVševýchova1948, Jan Amos Komenský

Zásadami vševýchovy je vzdělávat všechny, všemu a všestranně, což je možno pouze v univerzálních školách, prostřednictvím univerzálních knih a pod vedením univerzálně vzdělaných učitelů a po celou dobu života. Pro každé ... více


Docela malý průšvihDocela malý průšvih1982, František Frýda

Román líčí příběh zkušeného stranického funkcionáře, až dosud manuálního pracovníka, který rozumí práci s lidmi a který se po krizové situaci v r. 1968 stává se ředitelem kulturního střediska v okresním městě a stará se ... více


Nové dětství - Jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světěNové dětství - Jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě2020, Jordan Shapiro

Kniha Nové dětství nabízí nový, revoluční pohled na moderní technologie, kterým jsou naše děti denně vystavovány. Ve světě, kde hraní videoher a používání internetu dětmi vzbuzuje obavy a inspiruje k množství výzkumů, za... více


Nenech si to líbit!Nenech si to líbit!2013, Jocelyne Robert

Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Hodně dětí si myslí, že dospělý může všechno a že si na ně může leccos dovolit. Autorka seznamuje dospělé (rodiče, vychovatele), jak děti chránit, jak je vést, aby si osvojily ... více


Filozofické základy výchovyFilozofické základy výchovy1996, Wolfgang Brezinka

Kniha známého německého pedagoga zbývající se problematikou výchovy v dnešní společnosti a otázkou hodnot ve výchově a vzdělání. více


Možnosti, které čekajíMožnosti, které čekají1945, Vilém Mathesius

Epištoly o tvořivém životě. více


Výchova prožitkemVýchova prožitkem2013, Veronika Kirchnerová

Tvořivé hry a činnosti pro MŠ / Základní struktura knihy je inspirována ročním koloběhem. Každá kapitola má své nosné téma – projekt, který je nahlížen a zpracován z mnoha různých úhlů pohledu s důrazem na specifika před... více


111 námětů pro tvořivou hru dětí111 námětů pro tvořivou hru dětí2010, Renata Špačková

Soubor her a činností pro rozvoj tvořivosti dětí nabízí učitelkám v mateřských školách i v prvních ročnících škol náměty a nápady pro jejich práci. Tvořivou hrou děti rozvíjejí svou představivost, jemnou motoriku, myšlen... více


Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplínyTeorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny2013, Martin Strouhal

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení... více


Deset dětských přáníDeset dětských přání2014, Claus-Dieter Kaul

Celostní přístup v soužití dětí a dospělých. Autor po 35 letech, kdy jako Montessori učitel pracoval s dětmi, mládeží i dospělými, chce ukázat, jak mu filozofie Marie Montessori pomohla na cestě k předávání poznatků a... více


5 ...