válečná tažení

štítky

21 knih


Den D 1944 - Pláž Utah a americké vzdušné výsadkyDen D 1944 - Pláž Utah a americké vzdušné výsadky2009, Steven J. Zaloga

Druhý díl tetralogie, věnované dramatickým událostem odehrávajícím se na pobřeží Normandie v červnu 1944, čtenářům zprostředkovává nesmírně působivý a faktograficky přesný popis průběhu útoku spojeneckých vojsk v den D n... více


Bitevní vichřiceBitevní vichřice1934, František Xaver Svoboda

Sbírka 16 povídek s tématikou prusko-rakouské války, které F.X. Svoboda napsal v letech 1884 až 1910. Hrdiny povídek jsou prostí vojáci, kteří jsou jen figurkami na válečné šachovnici a nemohou se vzepřít svému osudu.... více


Generál zima 1812Generál zima 18122002, Patrick Rambaud

Román fundovaného autora, který se pohybuje na hranici prózy a literatury faktu, sleduje tragické osudy napoleonských vojáků,kteří náhle poznali trpkou příchuť porážky. V mrazivých ruských plání roku 1812 zahynula přes 3... více
Polsko 1939 - Zrození bleskové válkyPolsko 1939 - Zrození bleskové války2007, Steven J. Zaloga

Německý vpád do Polska 1. září 1939 znamenal počátek 2. světové války. Výsledek tažení byl vzhledem k poměru a vybavenosti armád obou států předem rozhodnutou záležitostí. Její průběh se však předvídat nedal. Je proto ne... více


Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866Boje v Čechách a na Moravě za války roku 18661883, Otakar Jedlička

Jedná se o jedno z klasických děl popisujících prusko-rakouskou válku r. 1866. Autor, očitý svědek bitvy u Hradce Králové, popisuje válečné události s poměrně velkou přesností, ale především osobitým až románovým stylem,... více


Napoleonův pobočníkNapoleonův pobočník1927, Gérard - Philippe Paul comte de Ségur

Paměti francouzského brigádního generála hraběte de Ségur, jenž náležel k nejbližšímu okruhu pobočníků Napoleona Bonaparta. více


2